Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
phpBB Nedir? Kimdir?
#1
phpBB Nedir?

Ýlk oluþturulduðu sene olan 2000'den beri phpBB, bir çok web sitesi sahibi tarafýndan kullanýlan açýk kaynak kodlu forum yazýlýmý çözümü olmuþtur. Eskiden olduðu gibi þu anki phpBB 3.0 “Olympus” sürümü de kolay kullanýlan bir yönetim paneline ve kullanýcý dostu bir kurulum ara yüzüne sahiptir. Bu nedenle dakikalar içerisinde kurulum yaparak siteniz için bir forum yazýlýmýna sahip olabilirsiniz.

Ýhtiyaca göre düzenlenebilen, geniþ ve yüksek derecede ayarlanabilen anahtar özellikleri ile standart, yumuþak bir arayüze sahip olan phpBB sayesinde web siteniz geliþecek ve beðenilecektir. Dünya çapýnda milyonlarca kiþinin yüklediði phpBB, hiç þüphesiz bir topluluk desteði ve oluþumu için kullanýlan en popüler forum yazýlýmdýr.

phpBB Kimdir?

phpBB, uluslararasý açýk kaynak kodlu forum yazýlý geliþtiren baþlý baþýna bir gruptur. Yazýlým, 2000 yýlýnýn Haziran ayýnda yapýmcýlar tarafýndan ücretsiz olarak daðýtýlmýþtýr. Yapýmcýlarýn hedefi, bu yazýlýmdan vazgeçmeden ve iptal etmeden, ücretsiz ve açýk kaynak kodlu olarak yazýlýmý geliþtirmek ve destek vermeye devam etmektir.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  phpBB Sql Uygulamalar NeRoN 0 1,372 16.04.11, 03:09:56
Last Post: NeRoNUsers browsing this thread: 1 Guest(s)