Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
*fikralar*
#1
ANNE BABALARIN SAÇLARI NEDEN BEYAZLAR

Büyük þirketlerden birinin patronu, bilgisayar sistemleriyle ilgili önemli bir arýzanýn acilen giderilmesi için bilgisayar mühendislerinden birinin evine telefon etmesi gerekir.
Adamýn evine telefon eder ve karþý taraftan fýsýldayan bir çocuk sesi "Alo" der.
Patron sorar "Baban evde mi?"
Çocuk fýsýldayarak cevap verir "Evet"
Patron sorar "Onunla konuþabilirmiyim?"
Çocuk fýsýldayarak cevap verir "Hayýr"
Patron þaþýrarak "Peki annen evde mi?"
Çocuk fýsýldayarak "Evet"
Patron , "Peki onunla konuþabilirmiyim?"
Çocuk yine fýsýldayarak "Hayýr"
Patron çocuðun cevaplarý karþýsýnda þaþýrýr ve en iyisinin bir büyükle konuþmak olacaðýný düþünerek sorar,
"Orada baþka kimse var mý?"
"Evet" der çocuk fýsýldayarak , "Bir polis memuru var"
Mühendislerinden birinin evinde polisin ne iþi olduðuna anlam veremeyen adam sorar
"Memur beyle konuþabilir miyim?"
"Hayýr" der ufaklýk, "Þu anda meþgul"
Ýyice meraklanan patron: "Neyle meþgul?"
Çocuk fýsýldayarak cevaplar: " Annemle babamla ve itfaiyeci amcalarla konuþuyor"
Meraklanan ve endiþelenen patron , telefondan gittikçe artan bir gürültü duyar "Bu ses de ne? Diye sorar.
"Bir helikopter" der çocuk, hala fýsýldayarak.
Panikleyen patron: "Neler oluyor orada" diye sorar
Çocuk hala fýsýldayarak: "Arama kurtarma timi geldi"
Patron endiþeli ve neler olduðunu bilmemenin kýzgýnlýðý içinde: "Ýyide neyi arýyorlar"
Küçük çocuk hala fýsýldayarak ve kýkýrdayarak cevap verir "Beniiiii"
[SIGPIC][/SIGPIC]

Uzaklari sana yakin edicektim sozum yuregime yara oldu
Bu yarayi hergun kanaticam hergunumde umut oldu
Reply
#2
Memur iþe girmiþ.Ay baþýnda maaþýný alýnca bir de
ne görsün zarfta 100 tl fazla v...ar.Sesini çýkarmamýþ, parayý bir güzel
harcamýþ.Bir snraki ay gelince bu sefer de zarfta 50 tl eksik
çýkmýþ.Memur köpürmüþ:-Maaþým 50 tl eksk böyle hatayý kabu...l etmem diye baðýrýnca:-Peki 100 tl fazla aldýðýn zaman niye sesini çýkarmadýn, ...diye sorunca:-Prensibimdir ilk hatayý affederim...
Reply
#3
Bu gÜzeldÝ metecan.....
Reply
#4
YenÝ baÞlikta yazsaydin puan verecektÝm......
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)