Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zina Nedir - Zina Hakkinda Bilgi
#1
Dinen ve kanunen cezayı gerektiren,meşru olmayan cinsi münasebetAralarında bir nikah bağı bulunmayan mükellef yani cezâî ehliyete sahip bir erkekle,kadın arasındaki gayri meşru ilişki

Zina,bütün dinlerde yasak edilmiş olup,çirkin bir fiildirİnsanlara zarar verirCemiyetin ahlâki ve aile düzenini yıkarHaya,utanma ve iffet duyguları zedelenirAkrabalar ve arkadaşlar arasındaki işlenen zina fiili,dostlukların yıkılmasına,sevgi bağlarının kopmasına sebep olur

Nesebin,soyun bozulması,zinanın yayılması ile olurZinanın haram ve suç olduğunu Allahü Teâlâ, Kur’an-ı Kerim’de çeşitli ayetlerinde bildirmiştir

İsra suresinde; “Zinaya yaklaşmayın,çünkü o,şüphesiz bir hayasızlıktır,kötü bir yoldur” buyurdu

Nur suresinde; “Mü’min erkeklere söyle!Yabancı kadınlara bakmasınlar ve zina etmesinler!
Ve mü’min kadınlara söyle!Onlar da yabancı erkeklere bakmasınlar ve zina etmesinler” buyrulmaktadır

HzPeygamber Salllallahu Aleyhi Vesellem buyurdu ki;
“Zinanın dünyada üç fenâlığı vardır:Biri,güzelliği ve parlaklığı giderir

İkincisi,fakirliğe sebep olurÜçüncüsü,ömrün kısalmasına sebep olur
Ahiretteki üç zararına gelince,Allahü Teâlânın gazabına sebep olurİkinci suâlin,hesabın fenâ geçmesine sebep olurÜçüncüsü,cehennem ateşinde azap çekmeye sebep olur”(1)

Diğer birkaç hadis mealleri şöyledir: Üç şey,göze cila verir:Yeşilliğe bakmak ve güzel yüze bakmakÜç şey gözü kuvvetlendirirSürme çekmek,yeşilliğe ve güzel yüze bakmak
Bu hadisler,bakması helal olan kimselere bakmanın faydasını bildirmektedirYoksa yabancı kadınlara,kızlara bakma,gözü zayıflatır ve kalbi karartır

Hakim,Beyhaki ve Ebu Davud bildiriyorlar ki; Ebû Ümame’nin (radıyallahu anhu) bildirdiği hadiste : Yabancı bir kızı görüp de,Allahü Teâlâ’nın azabından korkarak,başını ondan çeviren kimseye Allahü Teâlâ ibadetlerin tadını duyurur,”buyrulurİlk bakması da affedilir
Bir hadis-i şerifte, “Allah için yapılan cihada düşman gözleyen veya Allah korkusundan ağlayan veya harama bakmayan gözler,kıyamette Cehennem ateşini görmeyeceklerdir” buyruldu
Nur Suresinde “Mü’minlere erkeklere söyle!Yabancı kadınlara bakmasınlar ve zina etmesinler!
Ve mü’min kadınlara söyle!Onlar da yabancı erkeklere bakmasınlar ve zina etmesinler” buyrulmaktadır

Kalb,göze tâbidirGözler haramdan sakınmazsa,kalbi korumak güç olurKalb,harama dalarsa,zinadan sakınmak güç olurO halde,imanı olanların,Allah’tan korkanların harama bakmaması gerekmektedirAncak bu şekilde,kendini korumak,dünya ve ahirette zarardan kurtulmak mümkündür(2)

HzPeygamber Sallallahu Aleyhi Wesellem şöyle buyurmaktadır:

“Sakın yollarda oturmayın” “Ya Resulullah,oturmamız kaçınılmazÇünkü konuşuyoruz” dediler “Oturmaktan başka çareniz yoksa,o zaman yolun hakkını verin!” buyurdu

“Yolun hakkı nedir ya Resulullah?” dediler

“Gözünüzü haramdan sakınmak,sıkıntı vermemek,yolu kesmemek,geçişi zorlaştırmamak,selam almak ve iyiliği emredip,kötülükten vaz geçirmektir” buyurdu

HzAli(radıyallahu anhu) de: “Israrla bir daha bakma!İlk bakışın elinde olmayarak kazara bakışındırİkinciye hakkın yoktur”

Veda Hutbesinde HzPeygamber Salllahu Aleyhi Wesellem şöyle buyurmuştur:
Dikkat ediniz! Su dört seyi kesinlikle yapmaycaksiniz:
Allah'a hicbir seyi ortak kosmayacaksiniz
Allah'in haram ve dokunulmaz kildigi cani, haksiz yere öldürmeyeceksiniz
Zina etmeyeceksiniz
Hirsizlik yapmayacaksiniiz

"Ey insanlar!

"Cenab-i Hakk her hak sahibine hakkini vermistir Her insanin mirastan hissesini ayirmistir Mirasciya vasiyetetmeye lüzüm yoktur Cocuk kimin döseginde dogmussa ona aittir Zina eden kimse icin mahrumiyet vardir

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Âdemoğluna zinadan nasibi takdir olunmuştur O buna mutlaka erişir Gözlerin zinası bakmak, kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası tutmak, ayakların zinası yürümektir Kalbe gelince o, arzu eder, ister Üreme organı ise, bunu ya gerçekleştirir, ya da boşa çıkarır"

Buhârî, İsti'zân 12, Kader 9; Müslim, Kader 20-21 Ayrıca bk Ebû Dâvûd, Nikâh 43

Hadisten Öğrendiklerimiz

1 Zina büyük günahlardandır
2 Fiiller, sebep oldukları sonuçlara göre hüküm alırlar Harama aracı olan her fiil haram, vâcibe vesile olan fiiller de vâciptir
3 Nâmahreme bakma, dokunma, tutma, öpme ve haram işlemek için bir yere gitme gibi gayr-i meşrû fiillerin hepsi yasaklanmıştır ve bunların her birine mecâzen zina denilebilir(3)


1-Yeni Rehber Ansiklopedisi(Türkiye Gazetesi)
2-Tam İlmihal,Saadet-i Ebediye
3-Diyanet Dergisi
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Kur'an'da Zina Ayeti (Nur-3) KoLiK 0 1,831 24.04.11, 05:02:48
Last Post: KoLiK
  Yasini Şerif Hakkinda.. KoLiK 0 586 24.04.11, 01:49:58
Last Post: KoLiK
  Zina İle İlgili Ayetler-Dinimizde Zinanın Affı Varmıdır theteknik 0 768 01.04.11, 19:14:08
Last Post: theteknik
  İsrailoğulları hakkında bilgi theteknik 0 604 01.04.11, 19:05:50
Last Post: theteknik
  Zina ile ilgili ayetler theteknik 0 456 01.04.11, 18:15:59
Last Post: theteknikUsers browsing this thread: 1 Guest(s)