Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
WWE Smackdown vs. Raw 2011
#1
THQ, WWE SmackDown vs. Raw 2011’in Microsoft Xbox 360 video oyun ve eðlence sistemi, PlayStation 3 bilgisayar eðlence sistemi, PlayStation2 bilgisayar eðlence sistemi, PSP (PlayStation Portable) sistemi için 29 Ekim tarihinde Türkiye’de satýþa çýkacaðýný duyurdu. Aral tarafýndan satýþa sunulacak olan WWE SmackDown vs. Raw 2011 “T”, unutulmaz anlar, türünün en iyisi yaratým araçlarý ve gerçek WWE kontrolünün yaný sýra serinin en geniþ WWE kadrosuna sahip olan WWE SmackDown vs. Raw 2011 “T” (Genç) olarak derecelendirilmiþtir.
[ATTACH=CONFIG]1166[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]1167[/ATTACH]

Oyun endüstrisinin en tutkulu ve sadýk hayran kitlesine benzersiz bir simülasyon sunmak için her yýl daha da çok çabaladiklarýný belirten THQ Core Games Ýdari Baþkan Yardýmcýsý Danny Bilson, “WWE SmackDown vs. Raw 2011 hayranlarýna serinin en heyecanlý ve en gerçekçi WWD deneyimini yaratmasý kesin olan inanýlmaz yeni özelliklerle birlikte geliyor” diye konuþtu.

WWE SmackDown vs. Raw serisi on yýlý aþkýn süredir video oyun dövüþ kategorisinin liderliðini elinde bulundurduðunun altýný çizen WWE Tüketici Ürünleri, Kýdemli Baþkan Yardýmcýsý Jim Connelly, ”WWE SmackDown vs. Raw 2011 de serinin þimdiye kadarki en güçlü ve en heyecan verici halkasý, Oyun, oyunculara gerçek WWD dövüþlerinin yürekleri aðýzlara getiren anlarýný ve heyecanýný daha önce görülmemiþ biçimde yaþatýyor” dedi.

WWE SmackDown vs. Raw 2011 Hakkýnda

Dünya çapýnda 50 milyonun üzerinde satmýþ olan ünlü WWE simülasyon deneyimi ve THQ’nun geniþleyen WWE video oyun portföyünün vazgeçilmezlerinden WWE SmackDown vs. Raw 2011, oyunculara benzersiz WWE anlarý yaþatmak ve WWE Evreninde eþsiz yaratým ve karar verme özgürlükleri sunmak üzere geri dönüyor.

WWE SmackDown vs. Raw 2011 oyuncularýn dinamik, sürekli deðiþen WWE dünyasýnda oyun deneyimlerini diledikleri gibi þekillendirebilecekleri, benzersiz güçler veriyor. Seriye yeni eklenen WWE Universe Modunda oyun senaryosu oyuncularýn verdikleri kararlara göre deðiþecek ve yeni rekabetler, ittifaklar, þampiyonluk maçlarý ring içinde ve dýþýnda anýnda geliþen WWE aksiyonlarýna yol açacak. Popüler, hikaye tabanlý Road to WrestleMania modunda oyuncular soyunma odasý alanlarýnda özgürce dolaþabilecek, rakip seçebilecek, doðaçlama biçimde maçlara katýlabilecek ve yaptýklarý seçimlerle kaderlerini daha aktif biçimde kontrol edebilecekler.

Serinin en önemli oyunlarýndan WWE SmackDown vs Raw 2011 benzersiz yaratým ve kiþiselleþtirme özelliklerini daha da ileriye taþýyor. Oyuncular Süperstarlarýný, bitiriþ hareketlerini ve hikaye tasarýmlarýný kiþiselleþtirmek için bir çok yaratým aracýna sahip olacaklar. Ayrýca þimdiye kadar 10 milyondan fazla indirme sayýsýna ulaþmýþ, beðenilen WWE Community Creations özelliði üzerinde yapýlan yenilikler sayesinde içerik aramak ve paylaþmak çok kolay olacak.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Cities XL 2011 tahsin197 0 396 02.04.11, 18:33:09
Last Post: tahsin197Users browsing this thread: 1 Guest(s)