Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vahidettin Behattin
#1
Vahidettin Behattin ( 1929) Vahidettin Behattin
/yazar/
1929 yılında Kerkük’te Kale Meydan mahallesinde doğdu. Yazar ve edebiyatçımızın edebi hayatı çok uzun yıllara dayanır. Kerkük’te bulunduğu yıllarda Kerkük, Afak, Beşir gazetelerinde yazar olarak görevlerde bulunmuş, Yazarlar Birliği derneği, Birlik Sesi ve Kardeşlik dergilerinde yıllarca yazı kurulu üyeliği yapmıştır. İhtisası Arapça olduğundan çalışmaları Arap ve dünya edebiyatı üzerine olmuş ve makalelerini hep Arapça olarak yazmıştır.
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)