Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Skype'dan yeni hizmet
#1
Skype, düþük 3G penetrasyonu bulunan pazarlar için Mobil Ýþ Ortaðý Programý’ný duyurdu.

Program Skype deneyimini geniþ bir mobil kullanýcý kitlesine yaymayý amaçlýyor ve tedarikçilerin hizmetlerini daha rekabetçi bir piyasa ortamýnda farklýlaþtýrmalarýný saðlýyor. Bu program Skype’ýn Verizon, KDDI ve Hutchison 3 ile gerçekleþtirdiði baþarýlý operatör iþbirliklerinin bir devamý olacak.

Skype’ýn Mobil Ýþ Ortaðý Programý özel bir client/sunucu çözümü kullanan basitleþtirilmiþ bir operatör programý. Söz konusu çözüm, özellikle operatörler için; Skype’ýn, akýllý telefonlar ve özel telefonlar da dâhil olmak üzere daha geniþ bir cihaz yelpazesinde kullanýlmasýný saðlamak üzere geliþtirildi. Daha düþük bant geniþliðinde kullanýlmak üzere etkinleþtirilen çözüm pil ömrü ve veri kullanýmýna en az etki ile baðlantý saðlýyor.

Programýn ortaðý olan operatörler, kullanýcýlarýna 100’den fazla cihazý kapsayan bir dizi iþletim sistemi platformu üzerinde hýzlý ve kolay Skype deneyimi sunabilecekler. Kullanýcýlar Skype üzerinden diðer Skype kullanýcýlarý ile ücretsiz telefon görüþmeleri gerçekleþtirip, mesajlaþabilecekler. Ayrýca operatör müþterileri Skype’ýn dünyanýn her yerinden mobil ve sabit hatlarý uygun fiyata aramalarýný saðlayan düþük tarifelerinden de faydalanabilecek.

Skype Ýkinci Baþkaný ve Mobil Genel Müdürü Russ Shaw “ Tüm dünyada mobil operatörlerin farklýlaþmýþ hizmetleri için büyüyen bir talep görüyoruz,” diyor. “Mobil operatör programýmýz geliþmekte olan pazarlarda operatörlere küresel Skype topluluðuna dâhil olurken muhteþem bir kullanýcý deneyimi sunma þansý veriyor .”

hürriyet haberi
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Skype en sonunda bunuda yapt! Eski MSN Messenger kullanclarna spriz.. Fatih Arslan 0 3,707 29.03.16, 15:22:19
Last Post: Fatih Arslan
  Skype'ta kontr nasl yklenir? Yasin Arslan 1 763 18.09.13, 12:09:34
Last Post: tr-bilgin
  Skype, yaknda 3 boyutlu grme salayabilir! Yasin Arslan 0 575 29.08.13, 19:31:57
Last Post: Yasin Arslan
  Peki Skype ile neler yapabiliriz? Yasin Arslan 0 585 29.06.13, 16:29:18
Last Post: Yasin Arslan
  Skype, iOS iin cretsiz ve snrsz oldu! Yasin Arslan 0 448 29.06.13, 12:35:45
Last Post: Yasin ArslanUsers browsing this thread: 1 Guest(s)