Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Serious Sam 3:
#1
Serious Sam 3: BFE'nin hakkýnda bilgiler gelmeye devam ediyor. Oyun bu yaz ayýnda PC ve konsollar için çýkacak.

Yeni oyun Serious Sam: The First Encounter'dan önceki bir zamanda 22. yüzyýlda geçecek. Yeni oyunun mekaný Mýsýr olacak ve burada Dünya'nýn Metal'in ordusuna karþý ayakta durma çabasýna tanýk olacaðýz. Þimdi dünkü resimdeki o Arapça yazýnýn mantýðý ortaya çýkýyor.

[Image: 3.jpg]

[Image: 2.jpg]

Ayrýca oyunda 16 kiþilik co-op modu bulunacak.

Croteam CCO'su Davor Hunski "Serious Sam 3 tam anlamýyla eðlence ve filtresiz aksiyona sahip olacak" diyor.

"Oyuncularýn seri ile ilgili sevdikleri her þeyi geniþletmek niyetindeyiz. Bu sýrada daha önce yapýlmamýþ yeni özellikler de ekliyoruz. Bu þekilde SS'nin o bilindik kargaþasýný daha da yükselteceðiz."
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)