Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sapphire HD5770 / 1024MB GDDR5
#1
[Image: saphirehd5770.jpg]

Yeni sunulan SAPPHIRE HD 5800 serilerinden sonra, SAPPHIRE Technology þimdi de HD5700 serilerini sunarak yeni performans, deðer ve özellik standartlarýný belirliyor.
Microsoft'un gelecekteki DirectX 11'ini tamamen destekleyen sadece ikinci ürün serisi, yeni HD 5700 serileri, HD 5800 serilerinin çoðu yapýsal ve performans özelliklerini düþük bütçelerle kullanýcýya sunuyor. HD 5700 serisi, düþük güçte 40 nm teknolojisinde tümleþik AMD’nin ATI bölümünden yeni bir GPU’yu esas alýyor. Bu yeni seriler DirectCompute 11’in yeni komut seti için destek, donaným mozaiði, hýzlandýrýlmýþ çoklu-iþlem kapasitesi, ATI Akýþ desteði ve ATI Eyefinity ile üç monitöre kadar eþ zamanlý olarak görüntüleme yeteneðini içerir.

[Image: saphirehd57703.jpg]

Yeni SAPPHIRE HD 5770, 800 Akýþ Ýþlemcisi’ne sahiptir - önceki nesil mesafe kartlarýnýn en üstü ile ayný sayýda- ve yeni bir yüksek hýzlý 128-bit hafýza arayüzü vasýtasýyla baðlanmýþ 1 GB GDDR5 hafýzasý ile donatýlmýþtýr. Clock’lar, mükemmel performans için çekirdek olarak 850MHz ve hafýza olarak 1200MHz (4800MHz etkin) hýza sahiptir. Bir PCI-Express 2.0 x16 yuvasýna takýlmak üzere tasarlanmýþ olan SAPPHIRE HD 5770, ayrýca üst kenarýnda CrossFireX etkinleþtirilmiþ uygun bir ana-kart içerisinde geliþmiþ performans elde etmek için dört karta kadar birlikte kullanma imkaný saðlayan iki CrossFire konnektörüne sahiptir. Braketin üzerinde iki Dual-link DVI, bir HDMI ve bir DisplayPort konnektörü bulunur.
SAPPHIRE HD 5770, bir GPU’dan ayný anda üç monitörün kullanýlabilmesini saðlayan yeni ATI Eyefinity modunu desteklemektedir.
SAPPHIRE HD5770, ATI Stream ile hýzlý icra ve video kod çevrimi uygulamalarýný desteklemektedir. Ayrýca, her iki model de hem VC-1 hem de H.264 codec’leri için Blu-ray ve HD DVD içeriðinin ve ayrýca Mpeg dosyalarýnýn sorunsuz bir þekilde þifre-çözümüne imkan tanýyan ikinci yeni nesil tümleþik bir UVD donanýmý (Bütünleþik Video þifre çözücü) özelliðine sahiptir. SAPPHIRE HD 5770 serilerinde UVD özelliði iki 1080p’lik video akýþýnýn þifre çözümünü eþzamanlý yapabilmek ve HD video içeriklerini Windows Aero modu aktif haldeyken yüksek kalitede görüntüleyebilmek üzere geliþtirilmiþtir. HDMI kapasitesi de Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio desteði ile HDMI 1.3a’ya yükseltilmiþtir.

Grafik Hýzlandýrma Teknik Özellikleri:
• Bellek : 1024MB GDDR5
• Chipset : HD 5750 / Juniper XT
• Çekirdek Hýzý : 850 MHz
• Bellek Hýzý : 4800MHz
• Steam Ýþlemcisi: 800
• Bellek Veriyolu : 128 bit
• Vga Slot : PCI Express 16X
• Üretim Teknolojisi : 0.4 Mikron
• Transistör Sayýsý : 1,04 Milyar
• Soðutma : Fan, Çift Slot
• Harici Güç Giriþi : 6 Pin
3D Görüntü Kalitesi:
• Piksel Shader Versiyonu: 5.0
• DirectX : DX11, SM4,1
• OpenGL : 3.2
• Bellek Optimizasyonu : Hyper Z HD
• Full Screen Anti-Aliasing : Smoothvision HD + Adaptive AA
• Max.Multisample AA Modu : 6x
• HDR(10:10:10:2) : 16-bit integer
• TruForm : Truform 2.0
Video Kalitesi:
• Adaptive De-Interlace : Video Shader HD, UVD
• Video Hýzlandýrma : H.264 – HD DVD, DivX, WMV9, MPEG-2, MPEG-4, VC1
Görüntüleme Desteði:
• Display Port: 1 adet
• HDMI : 1 Adet / Versiyon : 1.3
• DVI : Var. 2 adet Dual Link DVI
• HDTV Uyumlu : Evet
• HDCP : Evet
• Doðal Görüntü Desteði : 10-bit / 1 Milyar Renk
• 3D Grafik Çözünürlüðü : 3 x 2560x1600
Kutu Ýçeriði:
• Sürücü Cd’si : Var
• DVI-VGA Dönüþtürücü : Var.
• Crossfire Köprüsü : Var.
Minimum gerçek 450W ve üzeri kaliteli bir güç kaynaðý ile kullanýlmasý tavsiye edilir.
Ürün 1 adet 6’lý PCI-E güç giriþine sahiptir.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Apple Mac Pro Ekran Kartlar Sapphire'den Faruk Arslan 0 690 08.03.13, 20:26:52
Last Post: Faruk ArslanUsers browsing this thread: 1 Guest(s)