Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
MySQL Nedir?
#1
MySQL, altý milyondan fazla sistemde yüklü bulunan çoklu iþ parçacýklý (multi-threaded), çok kullanýcýlý (multi-user), hýzlý ve saðlam (robust) bir veritabaný yönetim sistemidir.

UNIX, OS/2 ve Windows platformlarý için ücretsiz daðýtýlmakla birlikte ticari lisans kullanmak isteyenler için de ücretli bir lisans seçeneði de mevcuttur. Linux altýnda daha hýzlý bir performans sergilemektedir. Kaynak kodu açýk olan MySQL’in pek çok platform için çalýþtýrýlabilir ikilik kod halindeki indirilebilir sürümleri de mevcuttur. Ayrýca ODBC sürücüleri de bulunduðu için birçok geliþtirme platformunda rahatlýkla kullanýlabilir.

Geliþtiricileri, 500′den fazlasý 7 milyon kayýt içeren 10.000 tablodan oluþan kendi veritabanlarýný (100 gigabyte civarýnda veri) MySQL’de tuttuklarýný söylüyorlar.

websunucularýnda en çok kullanýlan veritabanýdýr, .asp , .php v.s v.s bir çok web programlama dili ile kullanýlabilir

MySQL, tuttuðu tablolarla çok kullanýcýlý sistemlerde söz konusu olan eriþim haklarý sorununu baþarýlý bir þekilde çözmektedir. MySQL’in 4.0 sürümü ile birlikte “transaction” desteði, 4.1 sürümüyle birlikte de alt sorgu desteði eklenmiþtir.

Ayrýca “veri tutarlýlýðýný (referential integrity)” saðlama iþinin programcýya býrakýlmasý tercih edilmiþtir, ancak bu bir dezavantaj olarak görülmeyebilir. Çünkü pek çok veritabaný programcýsý VTYS’lerdeki veri tutarlýlýðý’nýn esnek olmayan, zorlayýcý bir özellik olduðunu düþünmektedir.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  cPanel'de MySQL Veritaban Oluturma ve Yetkilendirme YasiN 2 5,294 08.01.12, 19:12:56
Last Post: Hakan Atabas
  Mysql yaplandrmas Ram ve CPU ya gre ayarlar. Hakan Atabas 0 1,626 21.11.11, 23:50:10
Last Post: Hakan Atabas
  MYSQL Injection ve Korunma Fatih Arslan 3 1,069 14.11.11, 22:58:26
Last Post: Fatih Arslan
  MySQL Essentials for ISVs & OEMs Hakan Atabas 0 726 15.10.11, 08:48:26
Last Post: Hakan Atabas
  MySQL Enterprise Edition: Thread Pool Hakan Atabas 0 756 15.10.11, 08:46:13
Last Post: Hakan AtabasUsers browsing this thread: 1 Guest(s)