Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
MS-SQL Server 2008 Bilgi Yakinda Sizlerle!
#1
MS-SQL Server 2008 ile Ýþ Zekasý (Business Intelligence) Çözümleri
.Microsoft SQL Server 2008 Integration Services
•SQL Server 2008 Integration Services nedir
•SQL Server Import and Export Wizard kullanýmý
•Dtsx paketlerinin yaratýlmasý, çalýþtýrýlmasý
•Deðiþken kullanýmý
•Ýþlem akýþ kontrolü
•Veri alma görevleri, veri kaynaklarý ve hedefleri
•Veride deðiþiklik yapan görevler
•Diðer görevler
•Hata yönetimi ve loglama
•Paketlerin yönetimi, güvenlik, yayýmlama ve transferi
•Paketlerin ayarlanmasý, çalýþtýrýlmasý ve çalýþtýrmanýn zamanlanmasý
Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services nedir
•Veri kaynaklarý, veri kaynaðý görünümleri
•Veri küplerinin oluþturulmasý
•Boyutlar, hiyerarþiler
•Ölçütler ve ölçüt gruplarý
•Küplerin sorgulanmasý(MDX)
•Küplere hesaplamalarýn eklenmesi
•Ýsimlendirilmiþ setler
•Temel performans göstergeleri(Key Performance Indicators)
•Eylemler, perspektifler, tercümeler
•Yönetim, güvenlik, yetkilendirme, yedekleme
•Veri madenciliði nedir
Microsoft SQL Server Reporting Services nedir
•Rapor oluþturma, biçimlendirme, hesaplanmýþ deðerler ekleme, raporlarýn farklý bölümleriyle iþlemler
•Parametreler, parametere listeleri, dinamik parametere listeleri ve Filtreler,
•Rapor modellerinin yaratýlmasý ve Report Builder kullanýmý
•Raporlarýn önbelleklenmesi, anlýk rapor kayýtlarý(snapshots) ve Rapor tarihçesi
•Raporlarýn daðýtýmý, abonelikler
•Raporlarýn yönetimi, güvenlik ve yetkilendirme
•Reporting Services programlamasý ve Report Viewer Controlünün kullanýmý
Önkoþul:
Temel Microsoft SQL Server bilgisi.

http://hpss.endustri.cu.edu.tr/ders/sunular/MSSQL.ppt bu linki iyice izleyin bekleyin acilsin. Bilgisayarinizda Ofis Programlari ve uygulamalari kurulu olmali. Microsoft Office gibi.
Reply
#2
Sabýrsýzlýkla bekliyoruz... =)
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Sql Server Nedir YasiN 0 892 20.02.11, 14:41:11
Last Post: YasiNUsers browsing this thread: 1 Guest(s)