Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Liderlik Klavuzu
#1
Liderlik ne iþe yarar?

Liderlik grup liderinin grup üyelerine ek özellikler atamasýný saðlar. Savaþlarda veya deneyim puaný kazanýrken grubun gücünü artýrabilir. Savunma, HP, Saldýrý gücü ve benzeri…

Liderlik grup üyelerine nasýl etki eder?

Grup lideri tarafýndan verilen yetenek sadece grup liderinin yakýnýndaysanýz iþe yarar. Grup liderinden yeteri kadar uzaklaþtýðýnýzda size atanan etkiyi artýk kullanamazsýnýz. Etki alaný haritada grup liderinin görünebileceði uzaklýk sýnýrý kadardýr.

Grup Lideri nasýl yetenek atayabilir?

Grup üyelerine yetenek atayabilmek için Liderlik seviyesinin en az 10 olmasý gerekir. Her grup üyesine 1 yetenek atayabiliriz. Bunun için grup listesinden yetenek atayacaðýmýz üyeyi seçip, açýlýr menüden atayacaðýmýz yeteneði seçiyoruz.

Liderlik yeteneði nasýl geliþtirilir?

Seviye 1-20 : Bu seviye arasýnda Sun zi Savaþ Sanatý kitabý okumalýsýnýz. 20 baþarýlý kitap okuduðunuzda Master seviyesine geliþtirebilirsiniz.

Seviye M1-M10 : Bu seviyeyi geliþtirmek için Wu Zi Savaþ Sanatý kitabý okumalýsýnýz. Bu seviyeyi geliþtirirken Grand seviyesine gelebilmek için toplamda 55 baþarýlý kitap okumalýsýnýz;

M1 den M2 --> 1 kitap
M2 den M3 --> 2 kitap
M3 den M4 --> 3 kitap
M4 den M5 --> 4 kitap
M5 den M6 --> 5 kitap
M6 dan M7 --> 6 kitap
M7 den M8 --> 7 kitap
M8 den M9 --> 8 kitap
M9 dan M10 --> 9 kitap
M10dan G1 -> 10 kitap

Seviye G1-G10 : Bu seviyeyi geliþtirmek için WeiLiao Zi Savaþ Sanatý kitabý okumalýsýnýz. Bu seviyeyi geliþtiriren Perfect seviyesine gelebilmek için toplamda 155 baþarýlý kitap okumalýsýnýz;

G1 den G2 --> 11 kitap
G2 den G3 --> 12 kitap
G3 den G4 --> 13 kitap
G4 den G5 --> 14 kitap
G5 den G6 --> 15 kitap
G6 dan G7 --> 16 kitap
G7 den G8 --> 17 kitap
G8 den G9 --> 18 kitap
G9 dan G10 --> 19 kitap

Ne yetenekler verilebilir?

[Image: 24d57qs.jpg] Saldýrý deðeri ( 10ncu seviye gerekir)

[Image: 2r2mb8g.jpg] Saldýrý Hýzý (M1 seviyesi gerekir)

[Image: 8vrmf8.jpg] Max HP (M1 seviyesi gerekir)
Reply
#2
[Image: 2upznrk.jpg] Beceri süresi (M6 seviyesi gerekir)

[Image: 20t5rab.jpg] Savunma gücü ( P seviyesi gerekir )

[Image: 295vi47.jpg] Max SP (G6 seviyesi gerekir)

Seviyeye göre yetenek deðerleri


[Image: 334mc8h.jpg]
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  aman (Ejderha Gc) Klavuzu capkin44 0 885 30.04.11, 16:44:07
Last Post: capkin44
  Savasci (Bedensel) Klavuzu capkin44 0 646 30.04.11, 16:33:45
Last Post: capkin44
  Savasci (Bedensel) Klavuzu capkin44 0 350 30.04.11, 05:01:45
Last Post: capkin44
  80 Level Silahlar Bilgilendirme Klavuzu capkin44 0 473 30.04.11, 04:43:28
Last Post: capkin44
  Dnm Klavuzu capkin44 0 345 30.04.11, 04:40:35
Last Post: capkin44Users browsing this thread: 1 Guest(s)