Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kuranda Tevbe Kavrami Bilgileri
#1
Kuranda Tevbe Kavrami Hakkında - Dinimizde Tevbe Kavrami - İslamiyette Tevbe Kavramı Hakkında

Bakara suresi ayet 37
Derken Adem Rabbinden (birtakım) kelimeler aldı Bunun üzerine ( da) tevbesini kabul etti Şüphesiz O tevbeleri kabul edendir esirgeyendir

Hz Adem (as) bu günahına pişman olup 'a yönelerek tövbe etmek istediğinde 'tan bağışlanma dilemek için uygun kelimeler bulamadı da pişman olduğu için ona acıdı ve ona gerekli sözleri öğretti
Arapça tövbe kelimesi "geri dönmek" ve "yönelmek" anlamlarına gelir İnsana uygulandığında onun isyandan itaate döndüğü anlamına gelir 'a atfedildiğinde O'nun kuluna yönelip affettiği anlamına gelir
Kur'an burada günahın sonuçlarının kaçınılmaz olduğu ve her insanın işlediği günahın cezasını öyle veya böyle çekeceği teorisini reddeder Bu insanların uydurduğu ve insanlığa zarar veren yanlış teorilerden biridir Bu teori doğru varsayıldığında insan bir günah işlese artık düzelme ümidini tamamen yitirir demeye gelir Geçmişte işlediği bir günahtan pişman olsa ve onu düzeltmenin yollarını arasa ve hayatında birçok iyi değişiklikler yapsa da bu teori onu ümitsizliğe boğar:
Senin için hiçbir ümit yok sonsuza dek suçlusun geçmişte yaptıklarının cezasını çekeceksin Bunun aksine Kur'an şöyle der: "Bir günahı cezalandırmak veya fazileti mükâfatlandırmak tamamen 'ın elindedir Eğer iyi bir işten ötürü mükâfatlandırılmışsanız bu sizin iyi davranışınızın doğal bir sonucu değil aksine 'ın lütfudur O mükâfatlandırıp mükâfatlandırmama konusunda son söze sahiptir Aynı şekilde bir günahtan ötürü cezalandırılmışsanız bu günahınızın kaçınılmaz bir sonucu değildir Çünkü cezalandırmaya veya affetmeye kâdirdir Elbette Hüküm ve Hikmet sahibi olan bu kudretini gelişigüzel kullanmaz; bilâkis kişinin niyetini gözönünde bulundurur Eğer iyi bir davranışı mükâfatlandırırsa ancak kulunun iyi amelleri kendi rızasını kazanmak için işlediğini gördüğünde mükâfatlandırır Ve eğer görünürde iyi olan bir davranışı reddederse onun samimi olmadığını bildiği için reddeder Aynı şekilde bir suçu isyan amacıyla işledikten sonra pişmanlık yerine daha çok suç işleme isteği doğuran bir suçu cezalandırır Bunun yanısıra kullarının içtenlikle pişman olduğu ve artık daha iyi ameller işlemeye karar verdikleri günahlarını affeder ve rahmetini gösterir O halde günahların sonucunun kaçınılmaz olduğunu savunan görüşü reddetmek günahkârların düzelmesi için yeni ümit kapılarını açmaktadır Günahlarını (bir rahip önünde değil Rableri önünde) itiraf edip isyanlarından utanç duydukları isyankâr tutumlarını bırakıp itaatkâr bir tavır takındıkları sürece en büyük günahkârlar ve en azılı kâfirler bile 'ın bağışlamasından ümit kesmemelidirler


Bakara suresi ayet 54
Hani Musa kavmine: "Ey kavmim gerçekten siz buzağıyı (tanrı) edinmekle kendinize zulmettiniz Hemen kusursuzca yaratan (gerçek ilah)ınıza tevbe edip nefislerinizi öldürün: bu yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır" demişti Bunun üzerine () tevbelerinizi kabul etti Şüphesiz O tevbeleri kabul edendir esirgeyendir

"Hani Musa kavmine dedi ki; "Ey kavmim sizler buzağıyı ilâh edinmekle kendinize zulmettiniz Gelin yaratıcınıza tevbe edin ve nefislerinizi öldürün Yaratıcınız katında bu sizin için hayırlıdır"

"Nefislerinizi öldürün" Yani içinizdeki itaatkârlar asileri öldürsün Bunu yapan hem asiyi ve hem de kendini arındırmış olur Bu ağır kefaret ile ilgili rivayetler olayı böyle anlatır Gerçekten ağır ve uygulaması son derece zor bir yükümlülük Kardeşin kardeşi öldürmesi İnsanın gönüllü olarak kendi kendini öldürmesi gibi birşey Fakat bu kefaret biçimi her türlü kötülüğe balıklama dalan hiçbir yasaktan kaçınmayan sözkonusu sefil ve perişan karakter için gerekli bir uslandırma yola getirme metodu oluyor Eğer onlar yasaktan kaçınsalardı peygamberleri gözlerden kaybolunca buzağıya tapmazlardı Madem ki sözle kötülükten el çekmiyorlardı zor kullanılarak kötülükten alıkonsunlar uslanmalarını sağlayarak bu yolla kendilerine yararlı olacak sözkonusu ağır fidyeyi ödesinlerdi


İşte o anda yani isyanlarından arınmalarından sonra yüce 'ın rahmeti kendilerine yetişiyor:

" da tevbenizi kabul etti Hiç kuşkusuz O tevbeleri kabul edendir ve merhametlidir"

Fakat yahudi aynı yahudidir Katı kalpliliği maddeci zihniyeti ve gayb sızmalarına kapalı his dünyası bakımından her dönemin yahudisi aynıdır
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Kuranda depremin verdiği haberler KoLiK 0 1,480 24.04.11, 05:02:00
Last Post: KoLiK
  Kuranda savaş KoLiK 0 1,164 24.04.11, 04:58:15
Last Post: KoLiK
  Kuranda verid damari KoLiK 0 527 24.04.11, 04:52:51
Last Post: KoLiK
  Kuranda Kibir ve Afetleri KoLiK 0 761 24.04.11, 04:43:46
Last Post: KoLiK
  Kuranda zikirin önemi KoLiK 0 536 24.04.11, 04:40:31
Last Post: KoLiKUsers browsing this thread: 1 Guest(s)