Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Konut Projeleri
#1
TOKÝ Toplu Konut Ýdaresi

T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðýnýn iþlevi Türkiye'de konut üretim sektörünün teþvik edilerek hýzlý artan konut talebinin planlý bir þekilde karþýlanmasýný saðlamak yönünde belirlenmiþtir.

TOKÝ T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý

TOKÝ Genel Konut Satýþ Listesi

Konut Kredisi

Konut Kredisi Faiz Oranlarý, Konut Kredisi Faiz ve Taksit Hesaplama, Kredi Baþvuru Koþullarý ve Bilgileri, Düþük Faizli Konut Kredisi, Ucuz Banka Kredisi, Mortgage...

Akbank Büyük Kýrmýzý Ev Konut Kredisi

Garanti Bankasý Konut Kredisi
Yapý Kredi Bankasý Konut Kredisi
Türkiye Ýþ Bankasý Yeni Nesil Ev Kredisi
Fortis Konut Kredisi
Akbank Konut Kredisi
HSBC Konut Kredisi
Finansbank Konut Kredisi
T.C. Ziraat Bankasý Konut Kredisi
DenizBank Konut Kredisi
Þekerbank Konut Kredisi
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)