Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
JavaFX nedir?
#1
JavaFX nedir?
JavaFX zengin medya ve içerik sunarak Web deneyiminizi daha zevkli hale getirir. Kullanýcýlar JavaFX uygulamalarýný bir tarayýcýda çalýþtýrabilir veya sürükleyip býrakarak masaüstüne kopyalayabilir. JavaFX her zaman sorunsuz çalýþan bir arabirimdir!

JavaFX gücünü Java'dan alýr: JavaFX, yazýlým geliþtiricilerin JavaFX uygulamalarýnda istedikleri Java kitaplýðýný kullanmalarýna olanak saðlayarak Java'nýn gücünü artýrýr. Böylece yazýlým geliþtiriciler Java alanýndaki becerilerini artýrabilir ve etkileyici bir görsel deneyim sunmak için JavaFX'in saðladýðý olaðanüstü sunum teknolojisinden yararlanabilirler.

JavaFX'in baþlýca özellikleri:
Kullanýcýlarýn JavaFX uygulamalarýný bir tarayýcýda veya tarayýcýya gerek kalmadan, masaüstüne sürükleyip býrakarak görüntülemelerini saðlar.
Project Nile sayesinde tasarýmcý ile yazýlým geliþtirici arasýnda verimli bir iþ akýþýna olanak verir: Tasarýmcýlar, JavaFX ve NetBeans IDE kullanan Web kodu yazarlarýyla birlikte çalýþýrken kendi seçtikleri araçlarý kullanabilirler.
JavaFX uygulamalarýnda her tür Java kitaplýðýnýn kullanýlmasýna olanak saðlayarak Java'nýn gücünü artýrýr.
Yazýlým geliþtiricilerin zengin içerikli, etkileþimli ve etkileyici uygulamalara Web tabanlý vektör grafiði, animasyon, ses ve video gibi öðeler yerleþtirmelerine olanak verir.
JavaFX teknolojisi hakkýnda daha fazla bilgi edinmek için javafx.com veya java.sun.com/javafx Web sitesini ziyaret edin.
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)