Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Insert Fonksiyonu
#1
Birinci parametre ile girilen metni, ikinci parametre ile girilen metre, üçüncü parametre de belirtilen karakterden sonra eklemek için kullanılan bir prosedürdür. Burada dikkat edilmesi gereken husus, yapılan değişikliğin ikinci parametre değerine yansıyacağıdır.

Code:
[LIST=1]
[*][B]Insert[/B](Eklenecek_Metin , Metin_Başlangıç_Karakteri);
[/LIST]

Code:
[LIST=1]
[*]Procedure TForm1.[B]Button1Click[/B](Sender; Object);
[*]var
[*]Metin1, Metin2 : AnsiString;
[*]begin
[*]Metin1 := "[color=red]Prestige Center[/color]";
[*]Metin2 := "[color=red]Education[/color]";
[*][B]Insert[/B](Metin2 , Metin1 , [color=red]10[/color]);1[color=#ff8c00] // 10. Karakterden sonra metin2 yi ekle sonucu metin 1 e gönder[/color]
[*]Caption := Metin1; [color=#ff8c00]// Prestige EducationCenter yazar[/color]
[*]end;
[/LIST]
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)