Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Google Türkiye resmi blogu yayýnda!
#1
Herkese merhaba!
Siz web sitesi ve blog sahiplerinin ayný zamanda düzenli blog takipçileri olmanýzdan ötürü oldukça ilginizi çekeceðini düþündüðümüz bir haberimiz var. 2006 yýlýnýn Haziran ayýnda Türkiye ofisini açan Google resmi olarak Türkiye blogunu yayýna açtý. Bu da artýk Google’ýn Türkçe yayýn yapacaðý resmi bir kanalýnýn olduðu anlamýna geliyor.
Google Türkiye Ülke Müdürü Bülent Hiçsönmez tarafýndan yazýlan ve þu anda yayýnda olan ilk ve tek yazýda, blogda Google’ýn hizmet ve ürün bilgilerinin yanýnda Türkiye’ye özel haberlerin ve Google’ýn Türkiye’deki iþ ortaklýklarý ve Google Türkiye ile ilgili önemli haberlere de yer verileceðinden bahsediliyor.
Ýçeriði Google Türkiye tarafýndan hazýrlanacak blog bizi oldukça heyecanlandýrdý. 2009 yýlýnýn Aðustos ayýnda dünyanýn en çok “Google’layan” ülkesi olduðumuzu düþünürsek, Google’ýn bu kadar büyük bir potansiyele sahip olduðu bir ülkede resmi bir blog açmak için geç bile kaldýðýný söyleyebiliriz.
Sizin de blogu bizler gibi takip ettikleriniz arasýnda ilk sýraya ekleyeceðinizi düþünüyoruz.
Hiçsönmez’in yazdýðý yazýnýn tamamýný okumak ve blogu ziyaret etmek için :
http://google-tr.blogspot.com
Alýntýdýr[Image: image_1.jpg]
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Google'dan Yeni Oyun Platformu Google Play Games Faruk Arslan 0 274 13.05.13, 13:58:08
Last Post: Faruk Arslan
  Google Yeni Anlamalarla Google+' Ayaklandrmaya alyor Faruk Arslan 0 291 03.04.13, 13:56:41
Last Post: Faruk Arslan
  Google'dan 1 Nisan akas Koku Arama Google Nose! Fatih Arslan 0 558 01.04.13, 16:31:22
Last Post: Fatih Arslan
  Google i hesabn da Google+ ile birletirdi! Yasin Arslan 0 277 22.01.13, 19:03:37
Last Post: Yasin Arslan
  Google'n yeni hizmeti Google Maps Coordinate Faruk Arslan 0 443 13.01.13, 22:05:01
Last Post: Faruk ArslanUsers browsing this thread: 1 Guest(s)