Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Geliyoo Hizmetleri ve Aciklamalari
#1
Geliyoo.com Hizmetleri
Geliyoo.com Türkiye'de Arama Motoru Mantýðýný Tamamen Deðiþtiricek giriþimleri hayata geçirmeye baþladý.
Geliyoo Arama Motoru
Geliyoo.com a ait (Kendi Datasýný oluþturana kadar) Api kodlarý ile site ve meta gösterimlerini gerçekleþtiren arama motoru. Geliyoo'nun bazý özellikleriniz sizlerle paylaþalým. SSL güvenliði SSL güvenliði sayesinde Geliyoo.com da yapmýþ olduðunuz tüm aramala VerySign firmasý tarafýndan saðlanmýþ olan Dedicate SSL EV green bar ile koruma altýna alýnmýþtýr. Bu sayede aramalarýnýz keylogger lar tarafýndan görülmeyecek ve bilgilerinizi çalmak isteyen kullanýcýlara geçit vermeyecektir. Geliyoo.com un Ýkinci ve en büyül özelliklerinden bir tanesi PORNO'ya HAYIR! Çocuk istismari, porno, ve buna benzer konularda ülkemizde yaþanan sorunlarý internet ortamýnda da kaldýrarak insanlarýmýz tarafýndan görünmesine engel olmak amacý ile Türk aile yapýsýný korumak ve çocuklarýmýza daha ahlaklý bir gelecek sunabilmek için Porno Siteleri Uluslar Arasý Çapta Yasaklamýþtýr.
Diðer arama motorlarýnda bu içcerik bazý ayarlar ile yasaklanabiliyor.Lakin Geliyoo.com da her kim ararsa arasýn porno ve sex gibi içerikler gösteremezler. (Tabiki bizim türk insanýmýzda kurnazlýklar bitmez bu nedenle yapýlan her kurnazlýðý sistem içerisinde görüyor ve yasaklýyoruz.
Geliyoo.com arama kaynaklarýnda elbetteki google yahoo bing gibi arama motorlarýnýn reklam sistemlerine benzer bir sistemle çalýþmak durumunda, belli gelirler sayesinde giderleri karþýlanmak zorunda. Türkiye'de bulunan þirketimiz verilmiþ olan reklamlarýn tüm KDV ve Gelir vergilerini harfiyen ödeme yükümlülüðündedir. Buna göre Yurt Dýþýndan elde edilen gelirler de Türkiye'ye kaynak olarak donucektir, her Türk vatandaþý gibi bizde üzerimize düþen görevi yerine getireceðiz.
Geliyoo.com da neler aranabilir?
Geliyoo'da PDF dökümanlarýný evet sadece PDF aramak irtiyorsanýz PDF dökümanlarýný arayabilirsiniz. Böylece Ödev yapmak isteyen kullanýcýlarýnýza ciddi bir kolaylýk saðlamýþ olacagýz. Aradýðýnýz kelimedeki PDF dosyasýný sizlere kolay ve hýzlý bir þekilde sunmak için tasarlanmýþtýr. Hýzlý Bakýþ sayesinde içerikleri kontrol edebilir. Arama motorundan çýkmadan iþlem yapabilirsiniz.
Amazon internet sitesine ait olan ve Amazon firmasýnýn dünya genelindeki satýþlarýnýn tamamýný Fransa ve Almanya da bulunan merkezlerine baðlý olan tüm ürünleri bulabilirsiniz. Böylece amazonda kafa karýþtýrmak yerine önce istediðinizi arar sonra HIZLI BAKIÞ sayesinde siteden çýkmadan kontrol eder ve almak isterseniz linke týklarsýnýz.
Ebay evet dünyanýn bildiði ilan ve açýk arttýrma sitesi Ebay da istediðiniz bütün ürünleri bulmanýz mümkün. Türkiye'de Gitti Gidiyorun da anlaþmalý olduðu Ebay firmasýna ait bütün ürünler elinizin altýnda tek týkla toplanýyor, yine HIZLI BAKIÞ ý kullanarak siteyi ve ürünleri inceleyebilirsiniz.
Forum Blog ve diðer aramalarda kolaylýkla size istediklerinize ulaþmanýzý saðlar böylece istediðinizde istediðiniz kelimede size sunulan hizmetlerden faydalanabilirsiniz.
Geliyoo.com da Nasýl Reklam Verebiliriz? sorunun yanýtý burda. Su anda Reklam vermek istiyorsanýz lütfen bu pdf dosyasýný inceleyin. Ýnternet Reklam bu pdf dosyasýnda nasýl reklam verebileceðiniz yazýyor.

ANLATIM ve PDF : http://forum.geliyoo.com/showthread.php?...post#post1
Reply
#2
Hizla Geliyoo Ailesi buyuyor..
"Kalplere ulaanlardr gnlleri fethedenler"

Fatih Arslan
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Geliyoo Arama Motoru 2016 yl gncellemeleri ve teknik zellikleri. Hakan Atabas 1 2,524 05.07.16, 11:55:43
Last Post: M_Salih08
  Geliyoo Bunlar ilk Kez Aklyor! Fatih Arslan 2 4,888 10.05.16, 21:32:46
Last Post: Hakan Atabas
  Geliyoo'yu destekliyoruz mewegg 0 923 26.10.13, 02:28:33
Last Post: mewegg
  Geliyoo Trkiyede neler yapt? Hakan Atabas 2 726 24.10.13, 20:19:47
Last Post: M_Salih08
  Geliyoo News'e haberler nasl eklenir? ertunc58 3 857 07.10.13, 03:25:34
Last Post: ertunc58Users browsing this thread: 1 Guest(s)