Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Erol Tezeren
#1
[ATTACH=CONFIG]101[/ATTACH]

Doðum tarihi: 06.03.1942
Doðum yeri: Ýstanbul-Bakýrköy
Eðitimi: Ýst. Kon. Tiyatro Bölümü, Ed. Fakt. Sosy. Antropologi Bölümü


evet geçmiþ yýllarýn usta sanatçýsý Erol Tezeren'de vadimize hoþgeldi sefalar getirdi.
2003'ten þu ana kadar Vadi'ye gelen en tecrübeli isim Erol Tezeren'dir.
Oyunculuk geçmiþine baktýðýnýzda bana hak vereceksiniz.
Pana film'den iyi bir seçim daha. Dizide kalýcý olmasý dileðimle.

OYUNCULUK KARÝYERÝ

2010 Kurtlar Vadisi Pusu - Ýzzet

2010 Cam Kýrýklarý - Mehmet

2009 Kollama

2008 Hazan Mevsimi

2007 Panayýr Aðasý

2006 Saðýr Oda - Nejat Aksoy

2006 Beþinci Boyut

2005 Hýrsýz

2001 Böyle mi Olacaktý

1997 Mýymýntýlar Kralý

1994 Minyeli Abdullah 2

1990 Dul Kadýnlar

1990 Sahibini Arayan Madalya

1989 Reis Bey

1988 Temas

1987 Kuruluþ / Osmancýk

1987 Yalnýz Efe

1987 Saat Sabahýn Dokuzu

1987 Ava Giden Avlanýr

1986 Kýzlar Sýnýfý Tatilde

1986 Manyak

1986 Suçlu Kim

1986 Aþkýn Kanunu Yoktur

1986 Ölüm Yolu

1985 Çeþme

1976 Son Nefes

1970 Günah Bende mi?

1969 Kadýn Paylaþýlmaz

1969 Parmaksýz Salih

1968 Bir Dað Masalý

1967 Hak Aþýklarý

1967 Harun Reþid'ýn Gözdesi

1967 Felaket Kuþu

1967 Bitmeyen Çile

1966 Karanlýklar Meleði

1966 Veda Busesi

1965 Hayatýmýn Kadýný

1965 Çapkýnlar Kralý

1965 Güneþe Giden Yol

1965 Þeker Gibi Kýzlar

1965 Uzakta Kal Sevgilim

1965 Diþi Þeytan

1964 Kral Arkadaþým

1964 Ve Allah Gençleri Yarattý

1964 Cinayet Gecesi

1963 Üç Öfkeli Genç
"Kalplere ulaanlardr gnlleri fethedenler"

Fatih Arslan
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Erol Ta (1928 - 1998) SuskuN 0 375 02.04.11, 19:00:53
Last Post: SuskuNUsers browsing this thread: 1 Guest(s)