Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Alak Suresi
#1
Kur'an-ı Kerîm'in doksanaltıncı suresi Ondokuz ayetten doksaniki kelime ve ikiyüz seksen harften ibarettir Fasılaları, kaf, mim, ye, te ve be'dir Bu surenin ilk ayetleri; Kur'an-ı Kerîm'in ilk nazil olan ayetleridir Sure, İkra kelimesiyle başladığı için ona İkra suresi de denilir Kalem kelimesi geçtiği ve kalemle öğretmenin öneminden bahsettiği için bazı selef âlimlerince Kalem Suresi diye de adlandırılmıştır Hz Âişe (ra) validemizden nakledilen bir rivayette, bu surenin ilk ayetlerinin indirilişi hakkında, şu bilgiler verilmektedir:

"Resulullah (sas)'a gelen ilk vahiy, uykusundaki sadık rüya hâlindeydi Ne zaman bir rüya görse mutlaka gün aydınlığı gibi çıkardı Sonra ona yalnız başına kalmak hoş gösterildi

O, Hıra Dağı'ndaki mağaraya çekilerek belirli gecelerde orada ibadet etmekteydi Bu sırada ailesine yaklaşmamaktaydı Beraberinde yiyeceğini de götürüyordu Yiyeceği tükenince tekrar Hz Hatice'nin yanına gelip azığını almakta ve geri gitmekteydi Nihayet 27 Ramazan pazartesi gecesi Hak ona Hıra mağarasında geldi Yaklaşan melek 'Oku' dedi O ise 'Ben okuyamam' diye cevap verdi Resulullah buyurdu ki 'Melek beni sıktı, son derece yordu ve bıraktı Sonra 'Oku' dedi Ben ise 'Okuyamam' dedim ikinci defa beni aldı ve sıktı Son derece yordu Sonra bıraktı ve 'Oku' dedi Ben 'Okuyamam' deyince üçüncü defa aldı ve sıktı Kur'an'ın ilk ayetlerini okudu"

"Oku, yaratan Rabb'inin adıyla O, insanı pıhtılaşmış kandan yarattı Oku, Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir Ki o kalemle öğretendir İnsana bilmediğini öğretmiştir " (el-Alâk, 96/1 -5)

Böylece Resulullah ilikleri titreyerek döndü ve Hz Hatice'nin yanına geldi Eve varır varmaz 'Beni örtünüz' dedi Üzerini örttüler Korku ve dehşeti gidinceye kadar yattı Resulullah, 'Ey Hatice, bana ne oldu?' diyerek başından geçenleri anlattı Ve, 'Kendimden korktum' dedi Hz Hatice ise ona; "Aslâ! Seni müjdelerim Andolsun ki seni Allah ebediyyen mahcûp etmez Çünkü sen, akrabalarını ziyaret edersin, doğru söylersin, zahmetlere katlanır, misâfirlere ikram edersin, haklı olanlara destek olursun" dedi

Surenin ilk bölümü bu olay sırasında, geri kalan kısmı da daha sonra nazil olmuştur Zîra daha sonra, ibadet ve tebliğin alenen yapılmasının emredildiğini bildiren ayetler inmiştir Bu ayetlerde, surenin ikinci kısımda yer alır Nitekim bu durum suredeki "O alıkoyanı gördün mü sen, bir kulu namaz kılarken" ayetinden anlaşılmaktadır Bu son ayetlerin Ebu Cehil hakkında nazil olduğu bilinmektedir

İkra Suresi'nde beyan buyurulanları şöylece sıralayabiliriz:

Her işe Allah'ın adıyla başlanması gerekir

İnsanlara kalemi ve bilmediğini Allah öğretmiştir

Okumak ve ilim sahibi olmak farzdır Okumayınca insan azar

Kendisini Allah'a muhtaç hissetmeyen kişi ona afi olur

Son dönüş yine Allah'a olacaktır Hak yolda olanları engelleyenler ve bu durumdan vazgeçmeyenler ebedî Alemde cezalandırılacaklardır

Gâfillere uyulmaması gerekir Allah'a secde edip ona yakın olmak kul için bir vazifedir

Sure vahiy düzenini ve vahiy medeniyetini insanoğluna ilk tanıtan sure olarak İslâm ve Kur'an'ın insanı ve dolayısıyla bütün toplumu olgunlaştırdığını bu ilk mesajla bildirmektedir Okumanın ve ilmin ilk temeli Allah'ı tanımaktır Bu, İslâm'ın ilk temeli olduğu gibi ilmin de esasıdır Kur'anî mesajın "Oku" emriyle başlaması, vahyin ve İslâm'ın okumaya ve ilme verdiği önemi en güzel bir şekilde yansıtmaktadır Ayrıca ilmin ve dünya nimetlerinin insanı hak yoldan ve Allah'a tam anlamıyla bir kul olmaktan alıkoyması muhtemel olduğu için, bunun ancak Allah'a ibadet ile tamamlanacağı ve ilim ile ibadetin birbirlerinden ayrılmaz unsurlar olduğu da surenin ilk ve son ayetleri arasındaki insicâmdan anlaşılmaktadır

Şamil İA
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Doğrusu, Biz, Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirmişizdir. Kadir Sûresi, 97/1-5 Fatih Arslan 2 1,083 27.08.11, 04:05:24
Last Post: @y.
  İnşirah Suresi Kıssası KoLiK 0 374 24.04.11, 01:45:32
Last Post: KoLiK
  İhlas ve Mülk Suresi Faziletleri KoLiK 0 725 24.04.11, 01:42:54
Last Post: KoLiK
  Duhan Suresi KoLiK 0 371 24.04.11, 01:42:21
Last Post: KoLiK
  Enam Suresi ve Faziletleri KoLiK 0 677 24.04.11, 01:37:33
Last Post: KoLiKUsers browsing this thread: 1 Guest(s)