Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
AdSense nedir?
#1
AdSense nedir?

Google AdSense, büyüklükleri ne olursa olsun tüm web sitesi yayýncýlarýnýn web sitelerinde hedeflenmiþ Google reklamlarý göstererek para kazanmalarýný saðlayan ücretsiz ve kolay bir yöntemdir. AdSense, arama sonuçlarý sayfalarýnda Google reklamlarýný göstererek para kazanýrken, ayný zamanda sitenizin kullanýcýlarýna Google arama hizmeti sunma olanaðý da saðlar.

Ana Hatlarýyla AdSense


Sitenizde hedeflenmiþ Google reklamlarý görüntüleyerek gelir elde edin
Sitenizin görünümü ve genel yapýsýyla uyumlu hale getirmek için reklamlarý kolayca özelleþtirin
Çevrimiçi raporlarla baþarýnýzý izleyin
Yayýncýlarýn AdSense'le nasýl baþarýya ulaþtýklarýný örnek olaylar bölümümüzde okuyabilirsiniz

Nasýl çalýþýr?

Görüntülenecek reklam birimlerinin türünü ve yerleþimini seçin

Reklamlarýn nerede görüntülenmesini istediðinizi belirtin
Ýlgili alanlar için rekabet edebilecek reklamlarýn türlerini seçin

En yüksek getiriyi saðlayan reklamlar görüntülenir

Reklamverenler, envanteriniz için gerçek zamanlý bir açýk artýrmada teklif verirler
Her zaman, en yüksek getiriyi saðlayan reklam görüntülenir

Gelir elde edin

Google, reklamverenler ve reklam aðlarý için fatura düzenler
Ödemelerinizi güvenilir ödeme seçeneklerimiz yoluyla alýn

Diðer özellikler


Rakiplerin reklamlarýna veya istemediðiniz reklamlara filtre uygulayýn
Çok çeþitli reklam biçimleri arasýndan seçim yapýn
Performans raporlarý ve Google Analytics entegrasyonuyla fýrsatlarý saptayýn
Yayýncýlarýn AdSense'le nasýl baþarýya ulaþtýklarýný örnek olaylar bölümümüzde okuyabilirsiniz
Program politikalarýmýz ve uygunluk ölçütlerimizle uyumlu bir web siteniz varsa, AdSense'i denemenizi öneririz.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Adsense Gerekleri & Kurgular I: Orijinal olmayan ierik NeRoN 0 3,547 15.04.11, 16:39:21
Last Post: NeRoN
  Yeni AdSense arayzne yeni zellikler eklendi NeRoN 0 3,452 15.04.11, 16:38:52
Last Post: NeRoN
  AdSense Gerekleri & Kurgular II: Program politikalar NeRoN 0 3,425 15.04.11, 16:38:24
Last Post: NeRoN
  AdSense Gerekleri & Kurgular III: Hedeflenebilir Reklam Yerleimi NeRoN 0 3,469 15.04.11, 16:37:03
Last Post: NeRoN
  AdSense sayesinde gerekleen bir baar yks NeRoN 0 3,456 15.04.11, 16:36:36
Last Post: NeRoNUsers browsing this thread: 1 Guest(s)