Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ADSL Modem Kurulum Ayarlar
#1
ADSL Kurulum ayarlarý.

WAN Ayarlarý
VPI = 8
VCI = 35
Service Category = UBR Without PCR
Connection Type = PPP over ATM (PPPoA) VC/MUX veya PPP over Ethernet (PPPoE) LLC Encapsulation.
PPP Username = Kullanýcý Adý
PPP Password = Þifre

Network Address Translation Settings
Enable NAT = Seçili
Enable Firewall = Seçili
Enable IGMP Multicast = Seçili
Enable Wan Service = Seçili

Local Area Network (LAN Setup)
IP Address = 192.168.1.1
Subnet Mask = 255.255.255.0
DHCP Server on the LAN = Seçili olsun IP nizi otomatik alýn.
DHCP için ayarlar.
Start IP Address = 192.168.1.2
End IP Address = 192.168.1.X (X deðeri aðdaki makina sayýsýna göre 2 ile 255 arasý deðiþtirilebilir.)
Ýsterseniz ki tahminim yoktur ikinci bir IP ve Alt Að makesi, makina sayýnýz
250 yi geçiyor ise atayabilirsiniz.

NAT

Eðer bilgisayarýnýzda firewall a takýlmadan eriþim hakký almanýz veya vermeniz gerekiyorsa
NAT ile port trigerring yapabilirsiniz. Burada UDP TCP port acarak (Örneði e mule için) firewall u
devre dýþý býrakabilirsiniz.

DMZ Host.

Buraya vereceðiniz IP adresi Firewall un etkisi altýnda kalmaz ve makinanýz hertürlü eriþime açýk
olur. Bilmeyerek yaparsanýz davetsiz misafirler sizi rahatsýz edebilir.

Firewall Ayarlarý.

Eðer firewall un default ayarlarý haricinde port veya IP adresi banlamak istiyorsanýz bu seçenekleri kullanabilirsiniz.
Bkz. Port Filter, Address Filter.

DNS

DNS i otomatik algýlamasý sizin için daha iyi olur. Ama illaki ben kendi DNS imi ben yazarým diyorsanýz o baþka.

Diagnostics.

Umarým modeminizde böyle bir tool vardýr.

Test your Ethernet Connection: Ethernet ile modem baðlantýsýný kontrol eder.

Test your USB Connection: USB ile modem baðlantýnýzý kontrol eder.

Test ADSL Synchronization: Hatýnýzda ADSL sinyali olup olmadýðýný kontrol eder.

Test ATM OAM F5 segment ping: ADSL modeminizin ADSL aðý ile baðlý olup olmadýðýný gösterir

Test ATM OAM F5 end-to-end ping: ADSL modeminizin ADSL aðý ile baðlý olup olmadýðýný gösterir

Test PPP server session: Noktadan noktaya iletiþimi destekler.

Test authentication with ISP: Kullanýcý Adý ve Þifrenizi doðrular.

Test the assigned IP address: Sze verilen Statik veya Dinamik IP adresini doðrular.

Ping default gateway: Varsayýlan Að Geçidinizi doðrular.

Ping primary Domain Name Server: Birincil DNS nizi doðrular.

Modem Iþýklarý Ne Anlama Gelir.

Power: Güç Ledidir. Yanmýyorsa fiþi takmayý unutmuþsunuzdur.

Status: Durum Ledi. Yanýyorsa ADSL baðlantýnýz saðlanmýþtýr. Yanýp sönüyorsa baðlanmaya çaýlýþýyordur.
Tamamen sönükse baðlantý yoktur.

Line: Hat Ledi.Yanmýyorsa veri akýþý yok demektir. Yanýp sönüyor veya sürekli yanýyorsa veri akýþý vardýr.

PC : PC ile modem arasýndaki veri akýþýný ve baðlantýyý gösterir.

USB : PC ile modem arasýndaki USB baðlantýnýn aktif olup olmadýðýný gösterir.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  ADSL tarifeleri yenileniyor! Yasin Arslan 0 417 17.09.13, 12:10:20
Last Post: Yasin Arslan
  ADSL Modem alrken nelere dikkat edilmeli? Yasin Arslan 0 492 08.09.13, 15:52:45
Last Post: Yasin Arslan
  ZOOM ADSL Modemlerde PORT Amak Serkan006 0 328 02.05.11, 23:02:33
Last Post: Serkan006
  ADSL Terimler Szl Serkan006 0 377 02.05.11, 22:54:13
Last Post: Serkan006
  Tm Ynleriyle Adsl.. (bence br kez olsun ncele) Serkan006 0 400 02.05.11, 22:53:54
Last Post: Serkan006Users browsing this thread: 1 Guest(s)