Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Allah'tan Başkası Adına Yemin Etmek
#1
Abdullah b. Ömer'den -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduguna
göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- söyle buyurmustur:
"Süphesiz ki Allah Teâlâ atalarınız adına yemîn etmenizi size yasaklar.Kim, yemîn
etmek isterse, Allah'ın adına yemîn etsin ya da sussun."(1)

Bureyde'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduguna göre,Rasûlullah -sallallahu
aleyhi ve sellem- söyle buyurmustur:
"Kim, emânet (Allah'ın emâneti) üzerine yemîn ederse, bizden (bizim yolumuzu -
sünnetimizi- örnek alanlardan) degildir."(2)

0bn-i Ömer'den -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduguna göre o,
bir adamı söyle derken isitmistir:
"Kâbe'ye yemîn olsun ki hayır."
Bunun üzerine 0bn-i Ömer ona söyle dedi:
- Allah'tan baskası adına yemîn etme! Zirâ ben, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve
sellem-'i söyle derken isittim:
- Kim, Allah'tan baskası adına yemîn ederse, kâfir veya sirk kosmus olur."(3)

Konunun Açıklaması:

Yaratılan bir seyin adına yemîn etmek, ona tazim göstermektir. Bu sebeple Allah'tan
baskası adına yemîn etmek, câiz degildir.Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-,
Allah'tan baskası adına yemîn etmeyi, sirk saymıstır. Çünkü -lafızla da olsa-, Allah'tan
baskası adına yemîn etmek, tazimde Allah'tan baskasını, Allah'a denk tutmayı içerir.
Dolayısıyla bundan sakınmak ve bunu söyleyeni ikâz etmek gerekir.

Konudan Çıkarılan Hükümler:

1. Allah'tan baskası adına yemîn etmek, haramdır ve en büyük günah sayılan sirkin
küçügüdür.
2. Peygamber,Kâbe, seref ve hayat gibi yaratılanlar üzerine yemîn etmek, haramdır.
3. Allah'tan veya O'nun isimlerinde veyahut da O'nun sıfatlarından baska sey
üzerine yemîn etmek, câiz degildir.

KAYNAKLAR:

(1): Buhârî; "Eymân ve Nuzûr", hadis no: 6270. Müslim; "Eymân", hadis no: 1646. Tirmizî; "Nuzûr ve Eymân",
hadis no: 1534. Nesâî; "Eymân ve Nuzûr, hadis no: 3766. Ebu Dâvud; "Eymân ve Nuzûr", hadis no: 3249.
0bn-i Mâce; "Keffârât", hadis no: 2094. Ahmed; 2/70. Mâlik; "Nuzûr ve Eymân", hadis no: 1037. Dârimî;
"Nuzûr ve Eymân", hadis no: 2341

(2): Ebu Dâvud; "Eymân ve Nuzûr", hadis no: 3253. Ahmed; 5/352. Nevevî: "0snâdı sahihtir" demistir.
Elbânî, "Sahîhu'l-Câmi'; hadis no: 6203'de "hadis sahihtir" demistir.

(3): Buhârî; "Edeb", hadis no: 5757. Müslim; "Eymân", hadis no: 1646. Tirmizî; "Nuzûr ve Eymân", hadis no:
1535. Ebu Dâvud; "Eymân ve Nuzûr", hadis no: 3251. 0bn-i Mâce; "Keffârât", hadis no: 2094. Ahmed; 2/69.
Mâlik; "Nuzûr ve Eymân", hadis no: 1037.Nesâî; Dârimî; "Nuzûr ve Eymân", hadis no: 2341. Elbânî, "Sahîhu'l-
Câmi'; hadis no: 6204'de "hadis sahihtir" demistir.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  İşimiz Allah'a kaldı demek caiz midir? theteknik 0 796 02.04.11, 00:27:48
Last Post: theteknik
  Yemin etmek theteknik 0 813 02.04.11, 00:23:34
Last Post: theteknikUsers browsing this thread: 1 Guest(s)