Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
"Kâfirlere Karşı Husûmetimiz Dînî Değildir" Sözünün Hükmü
#1
Allâme Şeyh Sâlih b. Fevzân b. Abdillah el-Fevzân’a soruldu:

Soru: “Bizim Yahûdilere husûmetimiz dînî değildir. Çünkü Kur’ân-ı Kerîm onlarla iyi geçinmeye ve arkadaşlık kurmaya çağırır” sözünü söyleyen kişi hakkında ne denilir?

Cevap: Bu sözde (hakkı bâtıl ile) karıştırma ve saptırma vardır. Yahûdiler kâfirdir. Yüce Allah onları tekfîr ve lanet etmiştir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları tekfîr edip lanetlemiştir. Yüce Allah şöyle buyurur: “İsrâiloğullarından küfredenlere lanet olundu.” (Mâide, 78) Nebî sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur: “Allah’ın laneti Yahûdilerin ve Hıristiyanların üzerine olsun.” [Buhârî (425); Müslim (531)]
Yine Yüce Allah şöyle buyurur: “Şüphesiz ki Ehl-i Kitâb ve müşrik kâfirler cehennem ateşinde ebedîdirler. Onlar yaratılmışların en şerlileridir.” (Beyine, 6)
Yine şöyle buyurur: “Ey îmân edenler! Yahûdileri ve Hıristiyanları velîler edinmeyin. Onlar birlerinin velîleridir.” (Mâide, 51)
O hâlde bizim onlara adavetimiz dînîdir. Onlarla arkadaşlık kurmamız da muhabbet beslememiz de câiz değildir. Çünkü Kur’ân bize bunu yasaklamıştır. Biraz önce zikrettiğimiz âyette geçtiği gibi.

el-Ecvibetu’l-Mufîde an Es’ileti’l-Menâhici’l-Cedîde (sayfa: 64)
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Sakal traşı olmak veya sakal bırakmanın hükmü nedir? theteknik 0 761 02.04.11, 00:20:07
Last Post: theteknikUsers browsing this thread: 1 Guest(s)