Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hz Yusuf'un Kardeşini Alıkoyması
#1
Hz Yusuf'un Kardeşini Alıkoyması
Ve dedi ki: "Ey çocuklarım, tek bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin Ben size Allah'tan hiçbir şeyi sağlayamam (gideremem) Hüküm yalnızca Allah'ındır Ben O'na tevekkül ettim Tevekkül edenler de yalnızca O'na tevekkül etmelidirler" Babalarının kendilerine emrettiği yerden (Mısır'a) girdiklerinde, (bu,) -Yakub'un nefsindeki dileği açığa çıkarması dışında- onlara Allah'tan gelecek olan hiçbir şeyi (gidermeyi) sağlamadı Gerçekten o, kendisine öğrettiğimiz için bir ilim sahibiydi Ancak insanların çoğu bilmezler Yusuf'un yanına girdikleri zaman, o, kardeşini bağrına bastı; "Ben" dedi "Senin gerçekten kardeşinim Artık onların yaptıklarına üzülme" Erzak yüklerini kendilerine hazırlayınca da, su kabını kardeşinin yükü içine bıraktı, sonra bir münadi (şöyle) seslendi: "Ey kafile, sizler gerçekten hırsızsınız" Onlara doğru yönelerek: "Neyi kaybettiniz?" dediler Dediler ki: "Hükümdarın su tasını kaybettik, kim onu (bulup) getirirse, (ona armağan olarak) bir deve yükü vardır Ben de buna kefilim" "Allah adına, hayret" dediler "Siz de bilmişsiniz ki, biz (bu) yere bozgunculuk çıkarmak amacıyla gelmedik ve biz hırsız değiliz" "Öyleyse" dediler "Eğer yalan söylüyorsanız (bunun) cezası nedir?" Dediler ki: "Bunun cezası, (su tası) yükünde bulunanın kendisidir İşte biz zulmedenleri böyle cezalandırırız" (Yusuf Suresi, 67-75)
Böylece (Yusuf) kardeşinin kabından önce onların kablarını (yoklamaya) başladı, sonra onu kardeşinin kabından çıkardı İşte biz Yusuf için böyle bir plan düzenledik (Yoksa) Hükümdarın dininde (yürürlükteki kanuna göre) kardeşini (yanında) alıkoyamazdı Ancak Allah'ın dilemesi başka Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz Ve her bilgi sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır Dediler ki: "şayet çalmışbulunuyorsa, bundan önce onun kardeşi de çalmıştı" Yusuf bunu kendi içinde saklı tuttu ve bunu onlara açıklamadı (ve içinden): "Siz daha kötü bir konumdasınız" dedi "Sizin düzmekte olduklarınızı Allah daha iyi bilir" Dediler ki: "Ey Vezir, gerçek şu ki, bunun yaşlı (ve) büyük bir babası var; onun yerine bizden birisini alıkoy Doğrusu biz, seni iyilik yapanlardan görmekteyiz" Dedi ki: "Eşyamızı kendisinde bulduğumuzun dışında, birisini alıkoymamızdan Allah'a sığınırız Yoksa bu durumda kuşkusuz biz zalim oluruz" Ondan umutlarını kestikleri zaman, (durumu) kendi aralarında görüşmek üzere bir yana çekildiler Onların büyükleri dedi ki: "Babanızın size karşı Allah adına kesin bir söz aldığını ve daha önce Yusuf konusunda yaptığımız aşırılığı (işlediğimiz suçu) bilmiyor musunuz? Artık (bundan böyle) ben, ya babam bana izin verinceye veya Allah bana ilişkin hüküm verinceye kadar (bu) yerden kesin olarak ayrılamam O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır" "Dönün babanıza ve deyin ki: 'Ey babamız, senin oğlun gerçekten hırsızlık etti Biz, bildiğimizden başkasına şahitlik etmedik Biz gaybın kollayıcıları değiliz" İçinde (yaşamakta) olduğumuz şehre sor, hem kendisinde geldiğimiz kervana da Biz gerçekten doğruyu söyleyenleriz" (Yusuf Suresi, 76-82)
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Hz yusuf kıssası theteknik 0 378 01.04.11, 23:59:03
Last Post: theteknik
  Kardeşlerinin Hz Yusuf'u Kıskanması theteknik 0 413 01.04.11, 23:58:47
Last Post: theteknik
  Hz Yusuf'un Kardeşlerinin, Babalarına Yalan Söylemeleri theteknik 0 283 01.04.11, 23:55:39
Last Post: theteknik
  Hz Yusuf'un Yolcu Kafilesi Tarafından Bulunması theteknik 0 438 01.04.11, 23:55:17
Last Post: theteknik
  Hz Yusuf'un Saraya Girmesi theteknik 0 384 01.04.11, 23:54:54
Last Post: theteknikUsers browsing this thread: 1 Guest(s)