Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kur’an hakkında batılı aydınların bazı sözleri
#1
Prof Ennest Renan:’Bu kitap dini bir inkılap kadar,edebi bir inkılaba da işarettir’
Rene Basset:’Kur’an ebedi güzelliğin ezeli ve ebedi güzelliğin ezeli vs ebedi timsalidir Meleklerde,insanlarda o mukaddes kitabın her hangi bir ayeti ayarında tek bir cümle bile yazmaktan acizdirler’
Gustose Le Ban:’Kur’an ,insanlara zorla kabul ettirilmekten tamamen uzaktır Ancak inanç ve kanaatle yeryüzüne yayılmıştır’
Prof Cement Huart:’Bütün Kur’an’da konuşan yalnız Allah’tır Peygamber ise yalnız vahyin tebliğine vasıta olmuştur’
Profİ Goldziher:’Kur’an ismiyle bilinen ve Allah tarafından vahyedilmiş olan bu kitap aynı zamanda bütün cihan edebiyatının bir abidesidir’
Prof Nathan Södenblom: ‘Kur’an muayyen zamanlarda Hz-Muhammed (asm) tebliğ edilmiş Allah kelamıdır’
Jhon Davenport:’Bu Kur’an iledir ki Hazreti Muhammed (asm) Resullüğünü doğrulamış O’na bir nazire getirmekten aciz bırakmıştır’
Bertram Thomas:’Kur’an edebi üslübu da insanı vecde getiren bir güzelliktir’diyor
Prof Reğis Blachere:’Arapça bilinmeyen avrupalı bir dinleyici bile bazı sureler okunurken heyecana gelmektedir Dinleyicileri manevi bir tesir altında bırakır
Emile Dermenghem: Kur’an Hazreti Muhammedin (asm) en büyük mucizedir’Kur’an mucizedir ve eşsizdir der’
Arthur Pellegnin:’Kur-an’ın mukaddes metni,hiç şüphesiz ki bütün fikir hareketlerinin ilham kaynağıdır’
ProfArmand Abed:’ En basit kinayelerine varıncaya kadar,bütün üslübu ilahi olduğu için,insan bu kitaba hayran olur’
Will Durant:’Kur’an saf ve sade ruhlara dünyada mevcut imanların en safını ,en açığını ;dini merasimi en sade alanını ve bilhassa putperestlik ve papazlıkla alakası olmayan şeklini etmiştir’
Prof Edouard Mantet:’Bu din kitabının güzelliği göklere çıkarılacak derecededir’Prof Jacgues C Rister:’Onun insanlara tesir kudretiyle manevi yüceliği,Hazret’i Muhammed’i (asm) Allah’ın nuru ile azametine (büyüklüğüne) uymuş göstermektedir Bunu hiç kimse inkar edemez’
Prof Guadefroy-Domomlaynes:’O eşsizAllah kelamının heyecan verici bir tarzda yükselmesi, ondaki kuvvet ise kudretin dinleyeni sarması yegane muciceşi demektir Resülullah’ın peygamberliğinin doğruluğu da işte bununla sabittir’
Raymand Charles:’Öyle tasvirleri vardır ki,onların ahenkli seslerinden hasıl olan musikinin dokunaklı güzelliği insanların zihinlerini vahyin kabulüne hazır hale getirir’
Dominigue Soundel:’Kur’an’ın başlıca özelliği,edebi bakımdan taklidine imkan olmamasıdır,der’
Jacgues Jamier:’Kur’an üslübune tercüme imkanı yoktur’
Baswonth-Simith:’Gerçekliğin hikmetin ve üslüp sadeliğin mucisesi,diyor
Prens Bismarc:’Ben kur’an’ı her bakımdan inceledim,her kelimesinde büyük bir hikmet gördüm’
Corsel: “Kur’an bütün insanlığın tılsımını çözmekten aciz kaldığı muazzam bir sır olarak
yaşamaktadır”

Kont H De Castri: “Kur’an sonsuza dek bir mucizedir Bu kutsal kitabın ta kendisi kaynağının ilâhi olduğunu ispata kâfidir”
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Yaşar Nuri Öztürk tarafından tahrif edilen bazı ayetler KoLiK 0 1,205 24.04.11, 05:00:56
Last Post: KoLiK
  Bazı Surelerin Faziletleri KoLiK 0 682 24.04.11, 01:46:23
Last Post: KoLiK
  Kur'an-ı Kerim'den, Kişisel Gelişime Yönelik (bazı) Notlar KoLiK 0 324 24.04.11, 01:43:16
Last Post: KoLiK
  Kef Ha Ya Ayn Sad Hakkında KoLiK 0 778 24.04.11, 01:37:49
Last Post: KoLiK
  Kur’an’ı Kerim Hakkında Sorular ve Cevaplar theteknik 0 386 01.04.11, 23:45:26
Last Post: theteknikUsers browsing this thread: 1 Guest(s)