Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kuran'da İsmİ GeÇen Peygamberler
#1
KURAN'DA İSMİ GEÇEN PEYGAMBERLER

HzAdem kıssası
HzAdem'in yaratılışı
Allah'ın HzAdem'e isimleri öğretmesi
Meleklerin Allah'a olan itaatleri
İblis (Şeytan)'ın isyanı
Şeytanın isyanda ısrarı
Şeytanın yemini
Şeytanın etkisi
Şeytanın kovulması
HzAdem'in imtihanı
Şeytan'a uyma ve karşılığı
HzNuh Kıssası
HzNuh'un kavmine Peygamber olarak gönderilmesi
HzNuh'un kavmini tevhide çağırması
HzNuh'a karşı inkarcıların tavrı
HzNuh'un tebliğe devam etmesi
HzNuh'un kavmine karşı tavrı
Nuh kavminin helak olması: geminin inşa edilmesi
Müminlerin gemiye binmesi
Tufanın başlaması
HzNuh'un oğluyla konuşması
Allah'ın HzNuh'a öğüdü
Tufanın sona ermesi
Gemideki müminlerinkurtulması
HzHud Kıssası
HzHud'un Ad kavmini Allah'a çağırması
Kavminin HzHud'a cevabı
Ad kavminin inkar etmede ısrarı
HzHud'un Allah'tan kavminin helakını istemesi
Ad kavminin helakı
HzSalih Kıssası
HzSalih'in Semud kavmine Peygamber olarak gönderilmesi
Tevhide çağırısı
Semud kavminin HzSalih'e karşı gelişi
HzSalih'in kavminin dişi deveyle denenmesi
Kavmin deveyi öldürmesi
Kavmin fesat ve fitne çıkarması
Semud kavminin helak olması
Hzİbrahim Kıssası
Hzİbrahim'in ahlakı, Allah katındaki seçkinliği
Hzİbrahim'in Allah'a kesin bilgiyle iman etmesi
Hzİbrahim'in babasını ve kavmini tevhide davet etmesi
Kavmini uyarıp korkutması
Hzİbrahim'in duası
Hzİbrahim'in putları kırması
Hzİbrahim ve Nemrud
Hzİbrahim'in yakılmak istenmesi
Hzİbrahim ve Hzİsmail
Hzİbrahim ve Hzİsmail'in Mekke'ye gelişi
HzLut Kıssası
HzLut'un kavmine gönderilişi
HzLut'un kavmini tevhide çağırması
Lut kavminin sapkınlıkları
Kavminin HzLut'a cevabı
Meleklerin önce Hzİbrahim'i ziyareti ve Hzİshak'ı müjdelemeleri
Lut kavminin helak haberi
Elçilerin HzLut'u ziyaret etmesi
Lut halkının azgınlığı
HzLut'un kavminden ayrılması
Lut kavminin helakı
Hzİsmail Kıssası
Hzİbrahim ve Hzİsmail'in Kabe'yi imar etmeleri ve duaları
Hzİsmail'in ismi zikredilen ayetler
HzYusuf Kıssası
Kardeşlerinin HzYusuf'u kıskanması
HzYusuf'un kardeşlerinin babalarına yalan söylemeleri
HzYusuf'un yolcu kafilesi tarafından bulunması
HzYusuf'un saraya girmesi
HzYusuf ve melikin karısı
HzYusuf ve şehirdeki kadınlar
HzYusuf'un iffeti
HzYusuf'un zindana atılması
HzYusuf'un rüya tabiri
HzYusuf'un zindandan çıkarılması
HzYusuf'un ihlası
HzYusuf'un Mısır hazinelerinin başına geçmesi
HzYusuf'un kardeşini getirtmesi
HzYakub'un HzYusuf'un kardeşini göndermek istememesi
HzYusuf'un kardeşini alıkoyması
HzYakub'un HzYusuf'a olan sevgisi
HzYusuf'un mucizesi
HzYusuf'un mağfiret dilemesi
HzYakub'un ve oğullarının Mısır'a gelmesi
HzŞuayb Kıssası
HzŞuayb'ın Medyen şehrine Peygamber olarak gönderilmesi
HzŞuayb'ın kavmini tevhide çağırması
HzŞuayb'ın bozulmuşticari ahlakı düzeltme çabaları
Medyen halkının HzŞuayb'ı alaya alması
HzŞuayb'ın tebliğe devam etmesi
Medyen halkının HzŞuayb'ı tehdit etmesi
Medyen halkının helak edilmesi
HzŞuayb'ın Eyke şehrine de Peygamber olarak gönderilmesi
HzŞuayb'ın dejenere olmuştoplumu düzeltme çabaları
Eyke halkının cevabı
Eyke halkının helak edilmesi
HzMusa ve HzHarun Kıssası
İsrailoğullarının Mısır'daki durumu
HzMusa'nın doğumu ve Allah'ın vaadi
HzMusa'nın şehirde bir olaya karışması
HzMusa'nın Mısır'ı terk etmesi
HzMusa'nın Allah'tan yardım dilemesi
HzMusa'nın Medyen'de geçirdiği günler
HzMusa'nın Medyen'den ayrılması
HzMusa'ya Peygamberlik görevinin verilmesi
HzMusa'nın mucizeleri
HzMusa'nın Firavun'a dini tebliğ etmekle görevlendirilmesi
HzMusa'nın Allah'tan yardım dilemesi
Allah'ın HzMusa'nın duasına cevap vermesi
HzMusa ile HzHarun'un Firavun'u dine davet etmeleri
Firavun'un ilk tepkisi
HzMusa'nın Firavun'a dini tebliğ etmesi
Firavun'un azgınlığı
HzMusa'nın mucize göstermesi
Firavun'un HzMusa'yı sihirbazlıkla suçlaması
Firavun'un HzMusa'yı sihirbazlarla karşılaştırmak istemesi
HzMusa ile sihirbazların karşı karşıya gelmesi
Sihirbazların sihri
HzMusa'nın sihirbazları mağlup etmesi
Sihirbazların iman etmesi ve Firavun'un öfkesi
Firavun'un azgınlığa devam etmesi
Sarayda imanını gizleyen adam
Firavun'un kendine kule yaptırması
Mümin kişinin Firavun ve kavmini imana davet etmesi
Firavun'un zulme devam etmesi
HzMusa'nın kavmine sabrı öğütlemesi
Firavun ve kavmine Allah'ın azabının gelmesi
Firavun'un kavmini küçümsemesi
HzMusa'nın kavmine tevekkülü öğütlemesi
HzMusa'nın Firavun ve kavminin helakını istemesi
HzMusa'ya hicret için vahiy gelmesi
Firavun'un İsrailoğullarını takip etmesi
Firavun ve ordusunun helak edilmesi
İsrailoğullarının puta tapmaları
HzMusa'nın Allah'la konuşması
HzMusa'ya Tevrat'ın verilmesi
HzMusa Tur Dağı'nda iken geride bıraktığı kavminin buzağıya tapınması
HzMusa'nın kavmine geri dönmesi
HzMusa'nın mağfiret dilemesi
İsrailoğullarının kendi nefislerine zulmetmeleri
HzMusa'nın kavminin onunla birlikte hareket etmeyi reddetmesi
Allah'ın İsrailoğullarına olan ihsanı ve İsrailoğullarının nankörlükleri,
kendilerine verilen Tevrat'ın hükmünü değiştirmeleri
HzMusa'yı yalanlamaları
İman etmek için Allah'ı görmek istemeleri
Allah'ın İsrailoğullarına verdiği nimetler
İsrailoğullarının nimetlere nankörlük etmeleri
Allah'ın İsrailoğullarına sığır kesmelerini emretmesi
HzMusa ile kendisine ilim verilen kişinin kıssası
HzDavud Kıssası
Talut kıssası
Talut ve Calut kıssası
HzDavud'un Peygamberliği
HzDavud'un özellikleri
Dağların ve kuşların emrinde olması
Mülk, hikmet ve anlatım çarpıcılığına sahip olması
Sanat konusunda ilim sahibi olması
HzDavud'a gelen davacılar
Ekin tarlaları konusunda hüküm vermeleri
HzSüleyman Kıssası
HzSüleyman'ın Peygamberliği
HzSüleyman'a verilen üstün özellikler
İlim
Kuşların dilinin öğretilmesi
Rüzgarın emrine verilmesi
Cinlerin emrine verilmesi
Mülk ve hakimiyet verilmesi
HzSüleyman'ın ordusu ve karınca vadisi
Sebe melikesi
Sebe melikesinin elçileri
Sebe melikesinin tahtı
HzSüleyman ile Sebe melikesinin karşılaşması
HzSüleyman'ın imtihan edilmesi
HzSüleyman'ın vefatı
HzYunus Kıssası
HzYunus'un kavminden ayrılması
HzYunus'un balığın karnındaki duası
HzYunus'un kavmi
HzZekeriya, HzMeryem, HzYahya, Hzİsa Kıssaları
HzMeryem'in soyu ve seçkinliği
HzMeryem'in dünyaya gelişi
HzMeryem ve HzZekeriya
HzYahya'nın dünyaya gelmesi
HzZekeriya'nın HzYahya ile müjdelenmesi
HzMeryem'e Cebrail'in gelmesi ve Hzİsa'nın doğumunun müjdelenmesi
HzMeryem'in doğu tarafında bir yere çekilmesi
HzMeryem'in Hzİsa ile kavmine döndüğünde iftiraya uğraması
Hzİsa'nın beşikte iken konuşması
Hzİsa'nın Peygamberliği
Hzİsa'nın tevhide çağrısı
Hzİsa'nın mucizeleri
Havariler ve Hzİsa
İsrailoğullarının Hzİsa'yı öldürdüklerini sanmaları
Hzİsa'dan sonra ortaya atılan sapkın inanışlar
HzMuhammed
HzMuhammed'e Kuran'ın indirilmesi ve Kuran'la hükmetmesi
HzMuhammed Allah'ın elçisi ve Peygamberlerin sonuncusudur
Hz Muhammed bir beşerdir
Hz Muhammed dosdoğru bir yol üzerindedir
Hz Muhammed Allah'in korumasındadır
Allah Hz Muhammed'i zengin etmiştir
Hz Muhammed müminler için kendi canlarından evladır
Bir müjdeci, şahit ve uyarıcıdır
HzMuhammed'in gelişinin Tevrat ve İncil'de müjdelenmesi
İman edenler için bir rahmettir
HzMuhammed'in tebliği ve Kuran'la öğüt vermesi
HzMuhammed'e atılan iftiralar
HzMuhammed'in Mekke'den çıkarılması
HzMuhammed'in müminleri teşvik etmesi ve Allah'ın onlara olan yardımı
HzMuhammed ve savaşları
HzMuhammed ve Yahudiler
HzMuhammed ve kitap ehli
HzMuhammed ve cinler
HzMuhammed'in eşleri
HzMuhammed ve Zeyd
HzMuhammed'e gayb haberlerinden vahyedilmesi
HzMuhammed'e kıblenin bildirilmesi
Hzİlyas Kıssası
Hzİlyas'ın Peygamberliği
Hzİlyas'ın tebliği
HzElyesa
Hzİdris
Hzİshak
HzYakub
HzEyüb Kıssası
HzZülkifl
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Kuran-ı Kerim'in Gelecekten bahsetmesi! Yasin Arslan 0 1,175 22.05.12, 14:10:54
Last Post: Yasin Arslan
  sesli kuran meali fatosbudak 0 894 09.03.12, 15:58:01
Last Post: fatosbudak
  Kuran'ın matematiksel mucizeleri KoLiK 0 836 24.04.11, 05:02:21
Last Post: KoLiK
  Kuran'da Hıristiyanlar KoLiK 0 890 24.04.11, 04:57:49
Last Post: KoLiK
  Kuran'da hayvanlar KoLiK 0 533 24.04.11, 04:51:22
Last Post: KoLiKUsers browsing this thread: 1 Guest(s)