Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kuran-ı Kerim'in dört temel esasları nelerdir?
#1
Bediüzzaman Kur’an’ın dört maksadı var olduğunu ifade ederken”Tevhid, Nübüvvet, Haşir ve Adaleti” sayar
Kur'an-ı Kerîm, insanlara îtikad, ibâdet, ahlâk, içtimaiyat, iktisad, siyaset, tarih, hukuk, insan, kâinat ve kâinat ötesi gibi birçok hakikatlerden bahsetmiştir Kur'an'ın bahsettiği bu hakikatlarîn en önemlilerini şu şekilde sıralayabiliriz:
1 Kur'an bütün insanları Allah'ın varlığına, birliğine îmana, yani, tevhid inancına dâvet eder Zihinlerde Allah'ın kudret ve azametini tespit edip yerleştirir
2 İnsanları putperestlik ve şirkten şiddetle men'eder Yalnız ve yalnız, tek olan Allah'a ibâdet etmeye ve O'na hiçbir şey'i şerik koşmamaya dâvet eder
3 Kur'an insanları ilme, irfana, tefekküre çağırır İnsanları gaflet içinde şuursuzca yaşamaktan men'eder Allah'ın kudret ve hikmetine dikkat etmelerini, kâinata ve hâdiselere ibret gözüyle bakmalarını ister
4 İnsanlara gönderilmiş bâzı peygamberler ve onların ümmetlerini irşad ve tebliğ tarzları hakkında bilgi verir Geçmiş ümmetlerin hallerinden ders almamızı söyler
5 İnsanların nefislerine esir olmamalarını, dünyayı âhirete tercih etmemelerini, dünyada her an imtihan içinde olduklarını unutmamalarını bildirir
6 Müslümanların dinlerinde sebat etmelerini, daima hakka tâbi olup hakkı savunmalarını, düşmanları karşısında kuvvetli olmalarını tavsiye eder
7 İçtimaî, iktisadî ve siyasî hayatta tâkip edilmesi gereken temel esasları ve saadet düsturlarını haber verir
8 İnsanlar arasında adalet, istikamet, tevâzu', sevgi ve şefkat, ihsan, afv, edeb ve eşitlik gibi ahlâkî değerleri tavsiye eder İnsanları zulümden, hıyânetten, kibirden, cimrilikten, intikam duygularından, katı yüreklilikten, fuhşiyattan, haramdan men'eder
9 Allah'ın kâinata koymuş olduğu kanunların değişmeyeceğini, muvaffakıyet için bu kanunlara riayet etmenin lüzumunu anlatır İnsana kendi gayret ve çalışmasından başka hiçbir şey'in fayda vermiyeceğini bildirir
10 İslâm'a uyanların Cennete, uymayanların ise Cehenneme gireceğini bildirir Bu dünyanın, âhiretteki ebedî Cenneti ve saadeti kazandıracak bir imtihan meydanı olduğunu haber verir
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Kuran-ı Kerim'in Gelecekten bahsetmesi! Yasin Arslan 0 1,178 22.05.12, 14:10:54
Last Post: Yasin Arslan
  sesli kuran meali fatosbudak 0 897 09.03.12, 15:58:01
Last Post: fatosbudak
  Kuran'ın matematiksel mucizeleri KoLiK 0 839 24.04.11, 05:02:21
Last Post: KoLiK
  Kur'ân-ı Kerîm’i tefsir metodu ve günümüzde yapılan tahrifatlar KoLiK 0 991 24.04.11, 05:00:31
Last Post: KoLiK
  Kuran'da Hıristiyanlar KoLiK 0 896 24.04.11, 04:57:49
Last Post: KoLiKUsers browsing this thread: 1 Guest(s)