Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bilim Adamlarının Kuran Hakkındaki Yorumlarından Bazıları
#1
Bilim adamlarının Kur'an hakkındaki yorumlardan bazıları …

(Kuran'da) çok fazla doğru var ve tıpkı Dr Moore gibi ben de bu açıklamaları yaptıranın İlahi bir ilham olduğu konusuna inanmakta kesinlikle zorlanmıyorum (Prof T V N Persaud, Manitoba Üniversitesi'nde anatomi, pediatri ve çocuk sağlığı, obstetrik, jinekoloji alanlarında profesör)
… Bence genetik ve din arasında hiçbir çatışma yok, bilakis din, bazı geleneksel bilimsel yaklaşımlara vahiy ekleyerek bilimi yönlendirebilir ki bunlar da Kuran'da var olan sözlerdir, asırlar sonra geçerli olduğu gösterilmiştir ve Kuran'daki bu bilgi desteği Allah'tandır (Prof Joe Leigh Simpson, obstetrik, jinekoloji, moleküler ve insan genetiği alanlarında profesör)
Bir bilim adamı olarak, sadece kesin olarak gördüğüm şeylerle ilgilenebilirim Embriyoloji ve gelişimsel biyolojiyi anlayabiliyorum Kuran'dan bana tercüme edilen kelimeleri de anlayabiliyorum Daha önce vermiş olduğum örnekte olduğu gibi eğer kendimi o çağa götürebilseydim, bugün bildiklerimle ve tanımlayabildiklerimle, o zaman tarif edilmiş olan şeyleri tanımlayamazdım… Öyleyse (Kuran'da) yazılan herşeyde İlahi müdahalenin olduğu düşüncesi ile hiçbir çelişki göremiyorum (Prof E Marshall Johnson, Thomas Jefferson Üniversitesi'nde anatomi ve gelişimsel biyoloji profesörü)
Bazı ayetler (Kuran ayeti), hücre karışımından organların yaratılışına kadar insan gelişiminin son derece kapsamlı tanımını yapar Aşamaları, terminolojisi ve açıklaması ile insan gelişiminin böylesine açık ve eksiksiz kaydı daha önce var olmamıştı Hepsinde olmasa bile çoğu durumda bu açıklama, geleneksel bilim literatüründe kayıtlı olan insan embriyosu ve insan cenini gelişiminin pek çok aşamasını yüzyıllar öncesinden bildirmektedir (Gerald C Goeringer, Georgetown Üniversitesi'nde tıbbi embriyoloji dalında doçent)
İnsanın gelişimi hakkında Kuran'daki ifadelerin açıklanmasında yardımcı olmak benim için çok büyük bir zevk Ben kesin olarak söylüyorum ki bu ifadeleri Hz Muhammed (sav)'e Allah vermiştir, çünkü bu bilginin çoğu pek çok yüzyıl sonrasına kadar keşfedilmedi Bu bana şunu kanıtlıyor ki, Hz Muhammed (sav) Allah'ın elçisidir (Prof Keith L Moore, Toronto Üniversitesi anatomi ve hücre biyolojisi profesörü, seçkin bir embriyolog ve pek çok tıp ders kitabının yazarı)
İnsan embriyosunun geçirdiği evreler kompleks olduğundan -ki bunu gelişim sırasındaki sürekli değişim sürecine borçludur- Kuran ve sünnetteki deyimler kullanılarak yeni bir sınıflama sistemi önerilmiştir Önerilen sistem basittir, çok kapsamlıdır ve günümüzdeki embriyolojik bilgiyle tam uyum halindedir (Prof Keith L Moore, Toronto Üniversitesi anatomi ve hücre biyolojisi profesörü)
Son dört yıldır Kuran ve hadislerle ilgili yapılan yoğun çalışmalar sonucunda, insan embriyosunu bölümlere ayıran yeni bir sistem ortaya çıkmıştır ki, bu MS 7 yüzyılda kaydedildiği için çok şaşırtıcıdır Kuran'daki açıklamalar MS 7 yüzyıldaki bilimsel bilgiye dayalı olamazlar (Prof Keith L Moore, Toronto Üniversitesi anatomi ve hücre biyolojisi profesörü)
(Hz Muhammed’in) evrenin ortak kökeni gibi konuları bilmesinin imkansız olduğunu düşünüyorum, çünkü bilim adamları bunu son derece komplike ve gelişmiş teknolojik metotlar kullanarak son birkaç yıl içinde bulabilmişlerdir… 1400 yıl önce nükleer fizik hakkında hiçbirşey bilmeyen bir kişi, örneğin; yeryüzünün ve gökyüzünün aynı kaynaktan geldiğini veya burada tartıştığımız diğer soruların cevaplarını kendi bulamaz (Prof Alfred Kroner, Almanya, Mainz Üniversitesi jeobilim profesörü, dünyanın en ünlü jeologlarından)
Tüm bunları birleştirirseniz ve Kuran'da dünya hakkındaki konular ile dünyanın oluşumu ve genel olarak bilim ile ilgili tüm bu ifadeleri birleştirirseniz, pek çok şekilde burada açıklanmış ifadelerin kesinlikle doğru olduğunu ve şimdi bunların bilimsel metotlar ile teyit edildiğini… söyleyebilirsiniz Kuran'da geçen ifadelerin pek çoğu o zaman için henüz kanıtlanmamıştı, fakat modern bilimsel metotlar şimdi Hz Muhammed (sav)'in 1400 sene önce söylemiş olduklarını kanıtlayan bir pozisyonda (Prof Alfred Kroner, Almanya, Mainz Üniversitesi jeobilim profesörü)
Kuran'da doğru astronomik gerçekleri bulduğum için çok fazla etkilendiğimi söyleyebilirim ve bizim gibi evrenin en ufak parçasını dahi inceleyen modern astronomlar için özellikle En küçük parçayı dahi anlamak için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz Çünkü teleskoplar kullanarak tüm evreni düşünmeden sadece gökyüzünün en küçük kısımlarını görebiliyoruz Öyleyse Kuran okuyarak ve soruları Kuran'dan cevaplayarak evren araştırmalarım için gelecekteki yolumu bulabileceğimi düşünüyorum (Prof Yushidi Kusan, Japonya, Tokyo Rasathanesi Direktörü)
Kesinlikle gördüğümüz şeyin harikulade olduğunu (belirtmek) isterim İster bilimsel açıklamayı kabul etsin ister etmesin, gördüğümüz bu yazıları değerlendirmek için bizim sıradan bir insan tecrübesiyle anlayacağımızın çok daha ötesinde bir şey olmalı (Prof Armstrong, NASA'da görevli astronomi profesörü)
Böyle bir bilginin o zaman yani 1400 sene önce var olduğunu hayal etmek son derece güç Belki bazı şeyler basit birer fikir olabilirdi, ama bunları çok detaylı bir şekilde anlatabilmek son derece zor Öylese bu kesinlikle insan bilgisi değil Normal bir insan bu olguyu bu kadar detay ile açıklayamaz Öyleyse bilgi doğaüstü bir kaynaktan gelmiş olmalı diye düşünüyorum(Prof Dorja Rao, Suudi Arabistan, Jeddah, Kral Abdulaziz Üniversitesi'nde deniz jeolojisi profesörü)
… Ben inanıyorum ki Kuran'da 1400 sene önce ifade edilmiş olan herşey doğrudur ve bilimsel yollar ile kanıtlanabilir… Bu, tüm bilimleri bilen Allah'ın ilhamıdır Böylece, şunu söylemenin vakti gelmiştir, "Allah'tan başka İlah yoktur ve Hz Muhammed (sav) O'nun elçisidir" (Prof Tejatat Tejasen, Tayland, Chiang Mai Üniversitesi embriyoloji ve anatomi departmanının başkanı)
Kuran birkaç yüzyıl evvel gelmiştir ve ne keşfettiysek teyit etmiştir Bu demektir ki Kuran, Allah'ın sözüdür (Prof Joly Sumson, jinekoloji ve obstetrik profesörü)
Bu kitap (Kuran)geçmişten, yakın zamandan ve gelecekten bahsediyor Hz Muhammed (sav)'in döneminde insanların kültürel seviyesini bilemiyorum ve bilimsel düzeylerini de bilemiyorum Eğer bu geçmiş dönemde bildiğimiz düşük bilim düzeyi ise ve teknoloji yok ise, hiç şüphe yok ki, bugünlerde Kuran'da ne okuyorsak hepsi Allah'ın ışığıdır Bunu Hz Muhammed (sav)'e ilham etmiştir Böylesine mükemmel bir bilgi olabilir mi diye Ortadoğu'daki medeniyetin başlangıç tarihi hakkında bir araştırma yaptım Bu Allah'ın Hz Muhammed (sav)'i gönderdiği inancını daha da güçlendirdi Ona engin biliminden yakın zamanda keşfettiğimiz küçük bir parça gönderdi Jeoloji alanında Kuran'la bilimin sürekli bir diyaloğu olmasını umuyoruz (Prof Palmar, Amerika'da jeoloji alanındaki önemli bilim adamlarından biri)
Kuran'da dağların yeryüzünü sabitleme fonksiyonu hakkında yapılan bir sohbette:
İnanıyorum ki bu (Kuran bilgisi) çok çok ilginç ve neredeyse imkansız Kesinlikle inanıyorum ki ne söylüyorsanız haklısınız, bundan dolayı bu kitabın (Kuran'ın) duyurusu çok değerli, size katılıyorum (Prof Syawda, Japonya'da ve dünyaca ünlü okyanus jeolojisi alanındaki Japon bilim adamı)
Kuran Hakkında Söylenmiş Diğer Sözlerden Seçmeler
Herşey son derece mantıklı geldi İşte bu Kuran'ın güzelliği, sizden tepki vermenizi ve akletmenizi bekler Kuran'ı daha fazla okuduğumda, duadan, iyilikten ve yardımdan bahsediyordu O zamanlar daha Müslüman olmamıştım, ama benim için tek cevabın Kuran olduğunu ve Kuran'ı Allah'ın göndermiş olduğunu anladım(Yusuf İslam [Cat Stevens], eski İngiliz pop starı)
"Allah'a teslim olmuş kişi" anlamında bir "Müslüman" olduğumu umuyor olmama rağmen, alışıldık anlamıyla bir Müslüman değilim İnanıyorum ki benim ve diğer Batılıların Kuran ve diğer İslami düşünceyi yansıtan kaynaklarda iyice işlenmiş ve daha öğrenmemiz gereken çok büyük İlahi gerçekler vardır Ayrıca, İslam kesinlikle geleceğin tek dininin temel çatısını oluşturacak en kuvvetli adaydır (Islam and Christianity Today (Günümüzde İslam ve Hıristiyanlık) adlı kitaptan)
Benim, dinimi değiştirerek İslamiyet'i seçmemin en önemli etkenlerinden biri Kuran'dıBen, İslam dinini seçmeden önce Batılı bir entelektüelin eleştirel ruhuyla Kuran üzerinde çalışmaya başladım Bu kitapta, Kuran'da, onüç asırdan daha evvel vahyedilmiş, modern bilim araştırmalarının çoğunun içerdiği fikirleri tam anlamıyla taşıyan ayetler var İşte bu kesinlikle benim dinimi değiştirmeme sebep oldu (Ali Selman Beroist, Fransız Tıp doktoru)
Ben bütün dinlerin kutsal kitaplarını okudum, İslam'da karşılaştığım şeyi hiçbirinde bulamadım; mükemmelliği Kuran diğer okuduğum metinlerle karşılaştırıldığında, bir kibritin ışığıyla karşılaştırılan bir güneş gibidir Kesinlikle inanıyorum ki, gerçeğe tamamen kapalı olmayan bir akılla Allah'ın sözlerini okuyan herkes Müslüman olacaktır (Saifuddin Dirk Walter Mosig)
Kuran'ı güçlü kılan hususlardan birisi şudur; bir Müslüman veya herhangi bir insan Kuran'ı eline alıp herhangi bir sayfasını açıp okuduğunda, hayatın özüne dair alması gereken mesajı alır (Ünlü teolog John Esposito)
Dünyadaki bütün alim ve bilgin kişileri biraraya getirerek, yegane doğru ve insanları mutluluğa ulaştıracak tek vesile olan Kuran'ın prensiplerine dayalı ortak bir rejim kuracağım dönemin pek yakın olduğunu umuyorum (Fransız imparator Napoleon Bonaparte)
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Kuran-ı Kerim'in Gelecekten bahsetmesi! Yasin Arslan 0 1,178 22.05.12, 14:10:54
Last Post: Yasin Arslan
  sesli kuran meali fatosbudak 0 897 09.03.12, 15:58:01
Last Post: fatosbudak
  Kuran'ın matematiksel mucizeleri KoLiK 0 839 24.04.11, 05:02:21
Last Post: KoLiK
  Kuran'da Hıristiyanlar KoLiK 0 896 24.04.11, 04:57:49
Last Post: KoLiK
  Kuran'da hayvanlar KoLiK 0 538 24.04.11, 04:51:22
Last Post: KoLiKUsers browsing this thread: 1 Guest(s)