Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bazı ayetlerde "Kulak hırsızlığı yapan cinlerin taşlanması" hadiselerinden bahse...
#1
Bazı ayetlerde "Kulak hırsızlığı yapan cinlerin taşlanması" hadiselerinden bahsedilmektedir Bunu nasıl anlamalıyız ?

Cinlerin ve cinlerin kafirleri olan şeytanların, Peygamberimizden önce gökyüzüne tırmanıp bazı olaylar ve haberler hakkında önceden malumat sahibi olduklarına, gerek ayet-i kerimelerde gerekse hadisi şeriflerde işaret edilmektedir Mesela: “Onlar, artık mele-i a`lâ`ya (yüce topluluğa) kulak veremezler Her taraftan taşlanırlar Kovulup atılırlar Ve onlar için sürekli bir azap vardır Ancak (meleklerin konuşmalarından) bir söz kapan olursa, onu da delip geçen bir parlak ışık takip eder” Ayetleri ile “Andolsun ki biz, (dünyaya) en yakın olan göğü kandillerle donattık Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık” Ve “Doğrusu biz (cinler), göğü yokladık, fakat onu sert bekçilerle, alev huzmeleriyle doldurulmuş bulduk Halbuki, (daha önce) biz onun bazı kısımlarında (haber) dinlemek için oturacak yerler (bulup) oturuyorduk; fakat şimdi kim dinlemek isterse, kendisini gözetleyen bir alev huzmesi buluyor” Ayetleri bunlardan bazılarıdır(1)

Peygamberimiz (sav) doğduğu andan ve özellikle vahiy gelmeye başladığı andan itibaren casus cinlerin ve şeytanların kahinlerle olan irtibatlarına gölge düştü Zaten getirdikleri haberlerden bir tanesi doğruysa yüz de yalan ilave ederek anlatıp kahinleri kandırıyorlardı Yüzde biri doğru çıktığı için kısmen insanları aldatmaya muvaffak olan kahinler artık kimseyi aldatamaz oldular Bu konuda Kur’an-ı Kerimde;
“Onları, taşlanmış (kovulmuş) her şeytandan koruduk Ancak kulak hırsızlığı eden müstesna Onun da peşine açık bir alev sütunu düşmüştür” Ve “Şüphesiz onlar, vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır Ve (gökyüzünü) itaat dışına çıkan her şeytandan koruduk”(2) buyurulmaktadır

Bu yüzden onların başları veya amirleri durumunda olanlar emirlerinde çalışan diğer cinleri, kendilerine gök kapılarının neden kapatıldığını öğrenmeleri için yeryüzüne dağılmak ve araştırmak üzere gönderdiler(3)

Kahinler yoluyla cinlere casusluk yaptırıldığı konusunda Bediüzzaman da şöyle demektedir:

“Rasül-i Ekrem (sav) dünyaya geldikten sonra, özellikle veladet/doğum gecesinde, yıldızların düşmesinin çoğalmasıdır ki; şu hâdise; şu yıldızların düşmesi, şeytanların ve cinlerin gaybe ait haberlerden kesilmesine alâmet ve işarettir İşte madem Rasül-i Ekrem (sav) vahiy ile dünyaya çıktı; elbette yarım yamalak ve yalanlar ile karışık, kâhinlerin ve gaipten haber verenlerin ve cinlerin ihbarlarına set çekmek lâzımdır ki, vahye bir şüphe îras etmesinler ve vahye benzemesin Evet bi’setten, yani peygamberlikten evvel kâhinlik çoktu Kur`an nâzil olduktan sonra onlara son verdi Hattâ çok kâhinler imana geldiler Çünkü daha cinler taifesinden olan muhbirlerini bulamadılar Demek Kur`an hâtime çekmişti İşte eski zaman kâhinleri gibi, şimdi de medyumlar suretinde yine bir nevi kâhinlik Avrupa`da ispritizmacıların içlerinde baş göstermiş”(4)


Yine başka bir yerde şöyle demektedir:

“Hazret-i Peygamber (sav)’in çıkışı zamanında; “Yıldızlar dökülüp yayıldığı zaman” (82:2) ayetinin bir numunesini gösterir bir tarzda, şeytanların taşlanmasına alâmet olan yıldızların düşmesi çok defa gerçekleşmiştir Ehli tahkikin nazarında; o zaman vahiy zamanı geldiğinden, vahye şüphe gelmemek için, kâhinler gibi, gaybî ve cinler vasıtasıyla semavî haberlerine karışanlara set çekmeye alâmet ve işaret olmakla beraber, Hz Muhammed (sav)’in, cinlere ve insanlara mebus olarak gelmesinin semavat ehlince bir şenlik, bir bayram gibi, bir sevinç ve sürur alâmeti olduğuna, keşif ve hakikat ehli hükmetmişlerdir”(5)


(1) Saffat, 37/8, 9, 10;
(2) Hicir, 15/17-18;
(3) Buhari, Ezan, 105, Tefsir, 72/1;
(4) Mektubat, 178
(5) Barla Lahikası, 287


Arif Arslan
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Yaşar Nuri Öztürk tarafından tahrif edilen bazı ayetler KoLiK 0 1,205 24.04.11, 05:00:56
Last Post: KoLiK
  Bazı Surelerin Faziletleri KoLiK 0 682 24.04.11, 01:46:23
Last Post: KoLiK
  Kur'an-ı Kerim'den, Kişisel Gelişime Yönelik (bazı) Notlar KoLiK 0 324 24.04.11, 01:43:16
Last Post: KoLiK
  Kur’an hakkında batılı aydınların bazı sözleri theteknik 0 308 01.04.11, 23:18:22
Last Post: theteknik
  Bazı ayetlerde "Kulak hırsızlığı yapan cinlerin taşlanması" hadiselerinden bahsedilme theteknik 0 454 01.04.11, 21:04:18
Last Post: theteknikUsers browsing this thread: 1 Guest(s)