Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kuranı Kerimi tecvitli okumanın hükmü nedir?
#1
Kuranı Kerimi tecvitli okumanın hükmü nedir?

Tecvid: Her bir harfin hakkını vererek telaffuz etmek anlamını taşır Bu bakımdan Kuranı Kerim Tecvidli okunduğu gibi duaları da tecvitli okumak en güzelidir Ancak Tecvid bilmeyen bir kişinin Kuranı Kerim ve duaları okuması caiz olduğu gibi Kuranı Kerimi ve namaz dualarını tecvitli okumamak namazı bozmaz

Tecvdin gayesi, Yüce Allah'ın "Kur'an'ı açık açık, tane tane oku" (el-Müzemmil, 73/4) buyruğunu gerçekleştirmektir Buna göre Kur'an-ı Kerim, ağır ağır, harflerini belli ede ede, öyle ki, dinleyenlerin adeta harflerini sayabileceği şekilde okunmalıdır Bu ayette Kur'an'ın güzel, ahenkli ve tane tane okunması, telaffuzu ve harflerin çıkış yerlerine uygun bir şekilde tilavet edilmesine dikkat çekilmektedir

Kur'an-ı Kerim Allah katından lafız ve manasıyla birlikte inmiş olduğu için, Kur'an bütünlüğünü oluşturan lafız ve mana örgüsüne önem vermek gerekmektedir Kur'an-ı Kerim'in arapça olması onun bu dilin özelliklerine göre okunmasını da gerekli kılmaktadır Kur'an'ın belirli kurallara göre okunması gerektiğine göre, bu kuralların bir çeşit toplamı demek olan tecvîd de, Kur'an tilâvetinin ayrılmaz parçası durumundadır

Hz Peygamber, Kur'an'ın tecvîdle okunmasına büyük önem vermiş ve böyle okuyanları da takdirle karşılayarak bu kimselere iltifatta bulunmuştur Meselâ, Kur'an'ı güzel okuma konusunda ün yapmış bir sahabe olan İbn Mes'ud için; "Kim Kur'an'ı ilk indiği şekilde okumayı severse, İbn Mes'ud'un kıraatini okusun" (İbn Mâce, Mukaddime, 11, I, 49, no: 138) buyurmuşlardır

İbn Mes'ud'un "Kur'an'ı tecvîd ile okuyun, güzel seslerle onu süsleyin ve Arapça kurallara uygun olarak okuyun" (İbnü'l-Cezerî, en-Neşr fî Kıraati'l-Aşr, I, 210) şeklindeki sözleri de tecvîde uyma konusunda Sahabenin titizliğini göstermesi açısından önemlidir Özetle söylenecek olursa; tecvîdin konusu, Kur'an kelimelerini oluşturan harfler; gayesi de, Kur'an-ı Kerîm'i hatasız ve güzel bir şekilde okumaktır (Bu konuda daha geniş bilgi için bkz İsmail Karaçam, Kur'an-ı Kerim 'in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, 173-185)

Erdoğan PAZARBAŞI
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Kuranı Kerimde ve nefis dostluğu KoLiK 0 907 24.04.11, 04:59:52
Last Post: KoLiK
  Islamda yalan söylemenin hükmü KoLiK 0 1,092 24.04.11, 04:48:21
Last Post: KoLiK
  Meal Okumanın Neticesi KoLiK 0 426 24.04.11, 01:56:03
Last Post: KoLiK
  Kur’an-ı Kerimi Herkes Anlayamaz KoLiK 0 401 24.04.11, 01:51:26
Last Post: KoLiK
  Kuran-ı Kerim Okumanın Edepleri KoLiK 0 719 24.04.11, 01:22:35
Last Post: KoLiKUsers browsing this thread: 1 Guest(s)