Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kur'an Doğru Yola İleten Bir Rehberdir
#1
Kur'an Doğru Yola İleten Bir Rehberdir

Allah, tarih boyunca tüm insanlığa doğruyu bulmaları, kesin bilgiye ulaşabilmeleri ve din hakkında bilgi edinebilmeleri için kutsal kitaplar ile bu kitapları insanlara ileten ve açıklayan peygamberler göndermiştir Allah'ın insanlara yol gösterici olarak indirdiği son kitap ise Kuran'dır Bir ayette Kuran'ın yol gösterici özelliği için şöyle bildirilir:

"Bundan (Kuran'dan) önce (onlar) insanlar için bir hidayet idiler Doğruyu yanlıştan ayıran (Furkan)ı da indirdi Gerçek şu ki, Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır Allah güçlüdür, intikam alıcıdır"
(Al-i İmran Suresi, 4)

Allah'ın Kuran'dan önce indirdiği kitaplar, müşrikler ve dine düşman insanlar tarafından tahrif edilmişlerdir Bu kitaplar, içlerine birçok hurafe ve batıl inanç eklenerek özlerinden uzaklaştırılmışlardır Ancak Allah son kutsal kitap olan Kuran'ın bozulmayacağına dair ayetlerde kesin bir hüküm verir ve kıyamet gününe kadar korunacağını şöyle bildirir:

"Hiç şüphesiz, zikri (Kuran'ı) Biz indirdik Biz; onun koruyucuları da gerçekten biziz"
(Hicr Suresi, 9)

Kuran'ın kıyamete dek geçerli olduğunu ve korunacağını bilen müminler bunun huzur ve güvenini yaşarlar Kuran, insanın her hükmünden, her emrinden kesin olarak emin olduğu, kalbinde ve vicdanında hiçbir burukluk ve şüphe oluşmadan tabi olacağı hak kitaptır İnsanların böylesine "emin" bir yol göstericisinin olması çok büyük bir nimet ve Allah katından verilmiş bir rahmettir Allah, Kuran'ın müminler için önemini bir ayetinde şöyle haber vermektedir:

"Biz Kitabı sana, her şeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik"
(Nahl Suresi, 89)

Kuran'ı bilen ve kendisine rehber edinen her insan, yaratılış amacını, Allah'ın hoşnutluğunu, rahmetini ve cennetini kazanmanın yolunu, cennet ve cehennemde nasıl bir hayat olacağını, Allah'ın yaratışındaki sırları, en güzel ahlakı ve daha birçok bilgiyi en doğru ve en eksiksiz şekliyle öğrenir

Bir insanın din hakkında sorabileceği ve kendisine başka insanlar tarafından yöneltilebilecek her türlü sorunun da Kuran'da cevabı verilmiştir Allah bir ayetinde bunu şöyle buyurmaktadır:

"Onların sana getirdikleri hiçbir örnek yoktur ki, biz (ona karşı) sana hakkı ve en güzel açıklama tarzını getirmiş olmayalım"
(Furkan Suresi, 33)

Kuran ayetleri ile din hakkında herşeyin bilgisi verildiği gibi, insanların ihtilafa düşecekleri hiçbir konu da bırakılmamıştır Allah Kuran'ın indiriliş sebeplerinden birinin de insanların ihtilafa düştükleri konuların açıklanması olduğunu şöyle bildirmiştir:


"Biz Kitab'ı ancak, hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara açıklaman ve inanan bir kavme rahmet ve hidayet olması dışında (başka bir amaçla) indirmedik"
(Nahl Suresi, 64)

Kuran, Allah'a iman eden, salih kullar için büyük bir rahmet ve her konuda yol göstericidir Allah, Kuran yoluyla bize bilemeyeceğimiz, yaratışının sırrı olan konuları bildirir ve tüm insanları bu bilgilerle uyarır

Kuran son derece anlaşılır ve herkese hitap eden bir kitaptır İnsanların ahiret gününde Allah'a dünya hayatında yaptıkları için hesap verirlerken, "Ben bundan habersizdim, bana bildirilmemişti" diyebilecekleri veya mazeret gösterebilecekleri hiçbir konu bulunmamaktadır Allah, insanları Kuran aracılığı ile, en güzel şekilde uyarmış ve yaşamlarıyla ilgili en önemli konularda bilgilendirmiştir

Allah yine bir kolaylık olarak, insanların daha kolay kavrayıp anlayabilmeleri için Kuran'da ayetleri çeşitli şekillerde açıklamıştır Allah Kuran'ın bu üslubunu ayetlerinde şöyle bildirir:

"Bak, iyice kavrayıp-anlamaları için ayetleri nasıl çeşitli biçimlerde açıklıyoruz?"
(Enam Suresi, 65)
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)