Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kuran-ı Kerimde Cennet
#1
Kuran-ı Kerimde Cennet

Cennet beşeri aklın fevkinde güzellik ve nimetleriyle mümin kulların ebedi makamdır
Nebevi belagat sırrı ile arzu ve hevanın doruk noktası, 'hiçbir gözün görmediği, kulağın işitmediği ve insanın tahayyül dahi edemeyeceği' ebedi saadet yurdu Kur'ani tabirle "Daru's-Selam"

Bir taraftan da rıza-yı İlahi yanında iltifat etmeye değmez niam bahçeleri

Kur'an-ı Kerim'de Cennet Kelimesi

Cennet kelimesinin Mu'cemu'l-Müfehres'e bakıldığında türevleri ile birlikte 147 ayette zikredildiği görülecektir Bunlardan bir kısmı tekil, ekserisi de çoğul sigası ile kullanılmıştır

Kur'an-ı Kerim'de Cennet'e İşaret Eden Diğer İsimler

Cennet kelimesinin yerine bu anlamda gelmiş isimlerden bazıları;

El-Hüsna (Daha güzel karşılık), Daru'l-Ahiret (Ahiret yurdu), Daru's-Selam (Esenlik yurdu), Daru'l-Karar (Kalıcı yurt), Daru'l-Muttekin (Takva sahiplerinin yurdu), Daru'l-Mukame (Asıl oturulacak yurt), Tuba İlliyyun, El-Firdes ve Fadl (Lütuf)'tur

Kısaca temas etmek gerekirse Cennet Kur'ani tabirle kendisine işaret eden bütün bu isimleri içine alır Yani Cennet netice itibarıyla mü'minlerin ahireti, ahiret yurdu, esenlik yurdu, dünyadaki salih amellerine mukabil bir mükafat yani el-Hüsna, aynı anda bir fadl ve lütuf, dünyaya nispeti olamayacak kadar daru'l-mukame (asıl oturulacak yer) ve daru'l-karar, (kalıcı yurt), daru'l muttekin; Cennete ehil olmuş mü'minlerin yurdu, o bir tuba, bir müjde, yükseklerde illiyyun ve güzel niam bahçeleriyle firdevs

Öte yandan Cennete işaret eden bütün bu isimler zikri geçen ayet ve makamları içerisinde bütünlük taşır Yani dünyanın geçiciliğinden bahseden bir ayette Cennetin kalıcılığı özelliğini vurgulayan ismi; daru'l-karar ön planda yer alır (40/39) Ve yine Allah'ın fazl ve kereminden söz eden bir makamda Cennet kelimesi yerine örneğin el-fadl kullanılmıştır (33/47)

Şimdi bu kelimelerin geçtiği ayetlerden bazılarına göz gezdirelim;

a) El-Hüsna (Daha Güzel Karşılık):

"Güzel davrananlara daha güzel karşılık (Cennet), bir de fazlası vardır Onların yüzlerine ne bir toz (kara leke) bulaşır ne de bir horluk (gelir) İşte onlar Cennet ehlidirler Ve onlar orada ebedi kalacaklardır" (10/26) "İşte Rablerinin emrine uyanlar için en güzel (mükafat) vardır Ona uymayanlara gelince, eğer yeryüzünde olanların tümü ile bunun yanında bir misli daha kendilerinin olsa, (kurtulmak için) onu mutlaka feda ederler" (13/1

b) Daru'l-Ahire (Ahiret Yurdu):

"İşte ahiret yurdu (Cennet)! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz (En güzel) akıbet, takva sahiplerinindir" (28/83)

c) Daru's-Selam (Esenlik Yurdu):

"Rableri katında onlara esenlik yurdu (Cennet) vardır Ve yapmakta oldukları (güzel) işler sebebiyle Allah onların dostudur" (6/127) "Allah kullarını esenlik yurduna çağırıyor ve O, dilediğini doğru yola iletir"(10/25)

d) Daru'l-Karar (Kalıcı yurt):

"Ey kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı, geçici bir eğlencedir Ama ahiret, gerçekten kalıcı yurttur"(40/39)

e) Daru'l-Muttekin (Takva Sahiplerinin Yurdu)

"(Kötülüklerden) sakınanlara: Rabbiniz ne indirdi? denildiğinde, "Hayır (indirdi)" derler Bu dünyada güzel davrananlara, güzel mükafat vardır Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır Takva sahiplerinin yurdu gerçekten güzeldir !" (16/30)

f) Daru'l-Mukame (Asıl Oturulacak Yurt):

“O (Rab) ki lütfuyla bizi asıl oturulacak yurda (Cennete) yerleştirdi Artık orada bize ne bir yorgunluk dokunacak ne de orada bize bir usanç gelecektir" (35/35)

g) Tuba

"İman edip iyi işler yapanlara ne mutlu! Tuba onlar içindir" (13/29)

h) El –Firdevs

"(Evet) Firdevs' e varis olan bu kimseler, orada ebedi kalıcıdırlar" (23/11)

i) El-Fadl (Lütuf):

"Allah'tan büyük bir lütfa (Cennete) ereceklerini müminlere müjdele"(33/47)
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Kuran-ı Kerim'in Gelecekten bahsetmesi! Yasin Arslan 0 1,178 22.05.12, 14:10:54
Last Post: Yasin Arslan
  sesli kuran meali fatosbudak 0 897 09.03.12, 15:58:01
Last Post: fatosbudak
  Kuran'ın matematiksel mucizeleri KoLiK 0 839 24.04.11, 05:02:21
Last Post: KoLiK
  Kuranı Kerimde ve nefis dostluğu KoLiK 0 907 24.04.11, 04:59:52
Last Post: KoLiK
  Kuran'da Hıristiyanlar KoLiK 0 896 24.04.11, 04:57:49
Last Post: KoLiKUsers browsing this thread: 1 Guest(s)