Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cennet'e Taşıyan Ameller
#1
Cennet'e Taşıyan Ameller

Cennete taşıyan en önemli faktör imandır Ehl-i Sünnet inancına göre kalbinde zerre miktarı imanı bulunan, işlediği günahların cezasını çektikten sonra neticede Cennete girecektir Amel-i saliha ıstılahıyla dini terminolojimize girmiş olan insanı Allah'a yaklaştıracak ve rızasına nail kılacak her amel insanı Cennete taşıyan diğer faktördür Bunların Kur'an'da zikredilenlerinden bazıları şunlardır

a) İman

"İnanıp da güzel işler yapan ve Rablerine gönülden boyun eğenlere gelince, işte onlar Cennet ehlidir(11/23) iman edip güzel işler yapanları, (evet) muhakkak ki onları içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan Cennet köşklerine yerleştireceğiz (29/5 Kim de kadın veya erkek, mümin olarak faydalı bir iş yaparsa işte onlar, Cennete girecekler" (40/40)

b) Salih Ameller

"Erkek olsun, kadın olsun, her kim de mümin olarak iyi işler (salih ameller) yaparsa, işte onlar Cennete girerler" (4/124) "İman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için makam olarak Firdevs Cennetleri vardır” (18/107) "Onlar ki, namazlarında huşu içindedirler; onlar ki, boş ve yararsız işlerden yüz çevirirler; onlar ki, zekatı verirler; ve onlar ki, iffetlerini korurlar Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (cariyeleri) hariç (Bunlarla ilişkilerden dolayı) kınanmış değillerdir Şu halde, kim bunun ötesine gitmek isterse, işte bunlar, haddi aşan kimselerdir Yine onlar (o müminler) ki, emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler; ve onlar ki, namazlarına devam ederler İşte, asıl bunlar varis olacaklardır; (evet) Firdevs'e varis olan bu kimseler, orada ebedi kalıcıdırlar” (23/l-l) "Namazlarını koruyanlar; (itina ile eda edenler) İşte bunlar, Cennetlerde ağırlanırlar” (70/34)

c) Allah ve Resulüne İttiba

"Kim Allah'a ve Peygamberine itaat ederse Allah onu, zemininden ırmaklar akan Cennetlere koyacaktır"(4/13)


d) Takva

"Şu da muhakkak ki, takva sahipleri için Rableri katında nimetleri bol Cennetler vardır" (68/34)
"Rablerine karşı takva sahibi olanlar ise, bölük bölük Cennete sevk edilir, oraya varıp da kapıları açıldığında bekçileri onlara: Selam size! Tertemiz geldiniz Artık ebedi kalmak üzere girin buraya, derler" (39/73) "Takva sahipleri, mutlaka Cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar(15/45)" "Şüphesiz takva sahipleri Cennetlerde ve nimet içindedirler"(52/17)

e) Havf İçinde Olma

"Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştırmış kimse için, şüphesiz Cennet (onun) yegane barınağıdır" (79/41)

"Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimselere iki Cennet vardır" (55/46)

f) Nefsin Arzularına Karşı Gelme

"Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştırmış kimse için, şüphesiz Cennet (onun) yegane bar inağıdır(79/41)

Cennete Giriş Allah'ın Fazl ve Keremiyledir

Bilindiği gibi Cennet hayatı ebedi olacaktır Dolayısıyla insanın geçici dünya hayatında yapmış olduğu salih amellerin ebedi Cennet hayatıyla mukayesesi makul olmasa gerekir Bu noktada birçok ayet-i kerime Cennete girmeyi "İdhal" (girdirme) lafzı ile beyan etmiştir

"Muhakkak ki Allah, iman edip iyi davranışlarda bulunanları, zemininden ırmaklar akan Cennetlere koyar (idhal eder)" (22/23)

"Bunun üzerine Rableri, onların dualarını kabul etti (Dedi ki) Ben, erkek olsun kadın olsun -ki hep birbirinizdensiniz- içinizden, çalışan hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkarmayacağım Onlar ki, hicret ettiler, yurtlarından çıkarıldılar, Benim yolumda eziyete uğradılar, çarpıştılar ve öldürüldüler; and olsun, Ben de onların kötülüklerini örteceğim ve onları altlarından ırmaklar akan Cennetlere koyacağım Bu mükâfat, Allah tarafındandır Allah; karşılığın güzeli O'nun katındadır" (3 /195)

İman edip de iyi işler yapanlar Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve zemininden ırmaklar akan Cennetlere idhal edileceklerdir (14/23)
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Cennet cehennem farkları nedir KoLiK 0 504 24.04.11, 04:48:52
Last Post: KoLiK
  Flash - Sesli Kuran'i Kerim Ögreniyorum | Cennet Kapisi Farkiyla KoLiK 0 543 24.04.11, 01:37:02
Last Post: KoLiK
  Cennet ve cehennemlikler kimlerdir..? KoLiK 0 399 24.04.11, 01:25:12
Last Post: KoLiK
  KURANI-I KERİM`DE CENNET İLE iLGİLİ AYETLER theteknik 0 390 01.04.11, 23:19:17
Last Post: theteknik
  Ayetlerle Cennet Kimler İçin Hazırlanmıştır? theteknik 0 450 01.04.11, 20:20:55
Last Post: theteknikUsers browsing this thread: 1 Guest(s)