Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Necm Suresi Ve Türkçe Meali
#1
53 - Necm Suresi Ve Türkçe Meali

Necm Suresi Ve Türkçe Meali 1 - İnmekte olan yıldıza andolsun ki,

2 - Arkadaşınız (Muhammed) sapmadı, azmadı

3 - O, hevâdan (arzularına göre) konuşmaz

4 - O(nun konuşması kendisine ) vahyedilenden başkası değildir

5 - Onu, müthiş kuvvetleri olan biri öğretti

6 - (Ki o) akıl ve görüşünde kuvvetli (bir melek)dir Hemen (gerçek meleklik şekliyle) doğruldu

7 - O, en yüksek ufukta idi

8 - Sonra (Cebrail ona) yaklaştı ve (aşağıya doğru) sarktı

9 - Onunla arasındaki mesafe, iki yay kadar, yahut daha az kaldı

10 - (Allah), kuluna verdiği vahyi verdi

11 - Onun gördüğünü kalb(i) yalanlamadı

12 - Onun gördükleri hakkında şimdi kendisi ile tartışacak mısınız

13 - Andolsun onu bir kez daha görmüştü

14 - Sidretü'l- Müntehâ'nın yanında

15 - Ki Cennetü'l- Me'vâ onun yanındadır

16 - Sidre'yi kaplayan kaplıyordu

17 - (Peygamberin) gözü şaşmadı ve sınırı aşmadı

18 - Andolsun ki o, Rabbinin âyetlerinden en büyüğünü gördü

19 - Siz de gördünüz değil mi o Lât ve Uzza'yı?

20 - Ve üçüncü olarak da öteki (put) Menat'ı?

21 - Size erkek O'na dişi öyle mi?

22 - Öyle ise bu çok insafsızca bir taksim

23 - Onlar hiçbir şey değil, sırf sizin ve babalarınızın taktığınız (boş) isimlerdir Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmedi Onlar yalnız zanna ve nefislerin sevdasına uyuyorlar Halbuki onlara Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir

24 - Yoksa her arzu ettiği şey, insanın kendisinin mi (olacak) dir?

25 - Son da ilk de (ahiret de dünya da) Allah'ındır

26 - Göklerde nice melek var ki Allah'ın dileyip razı olduğuna izin vermeden önce onların şefaatları hiç bir işe yaramaz

27 - Ahirete iman etmeyenler meleklere dişilerin adlarını takıp duruyorlar

28 - Onların bu hususta bir bilgileri yoktur Sadece zanna uyuyorlar Zan ise, şüphesiz hakikat bakımından birşey ifade etmez

29 - Onun için bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir

30 - İşte onların ilimden erişebilecekleri (son sınır) budur Şüphesiz, Rabbin, yolundan sapanı da iyi bilir; O, hidayette olanı da iyi bilir

31 - Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır Akıbet (sonuçta) kötülük yapanları yaptıkları ile cezalandıracak, güzel davrananları da daha güzeliyle mükafatlandıracaktır

32 - Onlar ki günahın büyüklerinden ve çirkin işlerden kaçınırlar, yalnız bazı küçük kusurlar hariç Şüphesiz Rabbinin affı geniştir O, sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada, sizi en iyi bilendir Bunun için kendinizi temize çıkarmayın Çünkü O, kötülükten sakınanı daha iyi bilir

33 - Şimdi gördün mü O yüz çevireni?

34 - Azıcık verip (sonra vermemekte) direneni?

35 - Gaybın bilgisi kendi yanındadır da, o mu görüyor?

36 - Yoksa haber verilmedi mi Musa'nın sahifelerinde yazılı olanlar?

37 - Ve çok vefakâr olan İbrahim'in sahifelerindekiler?

38 - Ki hiçbir günahkâr başkasının günah yükünü yüklenmez

39 - Doğrusu insana çalışmasından başka bir şey yoktur

40 - Ve çalışması da yakında görülecektir

41 - Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir

42 - Ve şüphesiz en son varış, Rabbinedir

43 - Doğrusu güldüren de ağlatan da O'dur

44 - Öldüren de dirilten de O'dur

45 - Şüphesiz erkeği, dişiyi iki eş yaratan O'dur,

46 - Atıldığı zaman bir nutfeden

47 - Şüphesiz tekrar diriltmek de O'na aittir

48 - Şüphesiz zengin eden de sermaye veren de O'dur

49 - Doğrusu Şi'râ yıldızının Rabbi O'dur

50 - O, helak etti önce gelen Âd'ı

51 - Ve Semûd'u da bırakmadı

52 - Önceden de Nuh kavmini (helak etmişti), çünkü onlar zulmetmiş ve azmıştı

53 - Altı üstüne getirilmiş şehirleri devirip yıktı

54 - Onları neler kapladı neler!

55 - O halde Rabbinin hangi nimetinden kuşku duyuyorsun

56 - Bu da ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır

57 - Yaklaşan yaklaştı

58 - Onu Allah'tan başka açığa çıkaracak yoktur

59 - Şimdi siz bu sözden mi hayret ediyorsunuz?

60 - Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz?

61 - Ve siz mi kafa tutuyorsunuz ey gafiller?

62 - Haydi Allah için secdeye kapanın ve O'na kulluk edin

Kaynak: Kuran'ı Kerim
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  sesli kuran meali fatosbudak 0 895 09.03.12, 15:58:01
Last Post: fatosbudak
  Doğrusu, Biz, Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirmişizdir. Kadir Sûresi, 97/1-5 Fatih Arslan 2 1,077 27.08.11, 04:05:24
Last Post: @y.
  Necm Suresinin Sırrı KoLiK 0 811 24.04.11, 04:57:14
Last Post: KoLiK
  Kuran-ı Kerim 1. Fatiha (Türkçe - Arapça - Meal ) KoLiK 0 515 24.04.11, 04:40:12
Last Post: KoLiK
  İnşirah Suresi Kıssası KoLiK 0 372 24.04.11, 01:45:32
Last Post: KoLiKUsers browsing this thread: 1 Guest(s)