Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ceza Süre Tutum Dilekçesi Örneği
#1
Yargıtay İlgili Dairesi’ne Gönderilmek Üzere … CEZA MAHKEMESİ’NE


DOSYA NO : …/… E.TEMYİZ İSTEMİNDE

BULUNAN SANIK :


MÜDAFİİ :


DAVACI : K.H.


SUÇ : Yaralamalı müessir fiil.


SUÇ TARİHİ :


KARAR TARİHİ :


KONU : … Ceza Mahkemesi’nin …/…./… tarihinde Sanık aleyhine vermiş olduğu ve tarafımıza tefhim edilen mahkumiyet kararının, gerekçeli kararın henüz tarafımıza tebliğ edilmemesi nedeniyle,gerekçeli karar ile birlikte temyiz dilekçesi sunacağımız için süre tutum istemidir.


AÇIKLAMALARIMIZ : … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihinde sanık aleyhine vermiş olduğu mahkumiyet kararı Kanun ve Hukuka aykırıdır... Bu nedenle ilgili kararın bozulması gerekmektedir.


Mağdurun şikayetinden vazgeçmiş olması, sanığın sabıkasız olması ve içinde bulunulan durumun ağır tahrik unsurlarını içeriyor olmasına rağmen değerlendirilmemiş olması adalet ilkesi ile çelişmekte, makul süre kavramına aykırılık yaratmaktadır. Sayın Mahkeme davayı kişiselleştirmiştir. Bu nedenle gerekçeli karar ile vereceğimiz dilekçede de açıklayacağımız üzere şimdilik süresi içerinde karara itiraz ediyoruz. Gerekçeli karar verilinceye kadar temyiz için Süre Tutum talebinde bulunuyoruz.


SONUÇ : Sayın Mahkeme’nin kanun ve hukuka aykırı olarak …/…/…. tarihinde verdiği karara itiraz ediyor ve gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edilene kadar temyiz edeceğimiz işbu karar için süre tutum istemimizin kabulüne karar verilmesini sanık adına arz ve talep ediyoruz. …/…/…


Davacı Vekili

Av.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Proforma Fatura Örneği Fatih Arslan 0 4,035 11.03.13, 16:08:40
Last Post: Fatih Arslan
  Sorumlu Müdür Sözleşmesi Örneği Fatih Arslan 0 608 10.03.13, 20:53:25
Last Post: Fatih Arslan
  İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 1 2,890 23.02.13, 21:15:53
Last Post: dilekceyaz
  Soyadı Değişikliği Davası Dilekçe Örneği HolyBomb 0 10,001 01.04.11, 18:49:31
Last Post: HolyBomb
  Sınav Notunun İptali Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 0 1,089 01.04.11, 18:49:21
Last Post: HolyBombUsers browsing this thread: 1 Guest(s)