Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
İhsan S. Vasfi
#1
İhsan S. Vasfi, 1923 tarihinde Kerkük’te doğmuştur. Kerkük’te ilk orta ve lise okullarını başarıyla bitirdikten sonra, Bağdat, Mustansırıyye Üniversitesi, Edebiyat Fakültesinde okumayı kazanır. Bu Fakültenin İngiliz Filolojisi bölümünden aynı başarıyla mezun olur. Askerlik hizmetinin ardından Kerkük petrol dairesinde Müfettişlik görevine getirilir. Kerkük’te verimli uzun bir iş hayatından sonra merkeze yani Bağdat’taki Petrol bakanlığına, şube müdürü olarak atanır (Fuzûli İstanbul-1985).

Vasfi, bu fırsattan yaralanarak, Bağdat’ta kurulan Türkmen Kardaşlık Ocağı için ciddi çalışmalar yapar, bunu kendine kutlu bir görev addeder. Ocağın Ayda bir yayımladığı Kardeşlik Dergisinin ilk sayısından itibaren ( Mayıs-1961) öykü, hatırat, görüş bildirme, eğitim konulu manidar ilgi çekici makaleler yayımlar. Vasfi, 1964 yılında Merhum Dr. Mehmet Sait Ketene, Dr. Rıza Demirci, Hasan Sudat ile birlikte Kardeşlik Dergisinin Yazı işleri heyetinde yer alır, Vasfi’nin Ocaktaki yükselişi, iş hayatında olduğu gibi dur durak bilmez.

Kardaşlık Ocağı’nın 9 kişilik idari heyetinde yer alan Bağdat Orman Fakültesi Dekanı Dr. Sait Ketene’nin Musul’a nakil olması nedeniyle bir açık vermesi, tüzük gereği yedek üyelerden birinin bu göre getirilmesi gerekiyordu. İhsan Vasfi de yedek üyelerin başında bulunuyordu, netice belli olsa da yine tüzük gereği yedek üyeler seçime gider ve Vasfi, oy çoğunluğuyla Ocağın 9 kişilik idari üyeliğine seçilir, 1967 yılına geldiğinde ise Kardeşlik dergisinin Yazı İşleri Sekreterliğine getirilir. (Kardeşlik, Haberler Bağdat-1964). Zeki, çalışkan Vasfi, bütün bu süreç zarfında iş hayatını da başarılı bir şekilde idame ettirir, nitekim kısa zaman sonra terfi ettirilir, 1966 yılının son aylarında hem maaşı yükseltilir hem de başmüfettişliğe getirilir. ( (Kardeşlik Bağdat Ocak-1967).

Kardaşlık Ocağı, 9 kişilik yeni idare heyetini seçmek üzere 13 Nisan 1967 tarihinde bir kez daha toplanır, Vasfi bu yeni idare heyetinin arasında bulunur, böylece yerini iyice sağlamlaştırır. Vasfi, aynı günün akşamında, Kardeşlik Dergisinin Yazı İşleri Sekreteri olarak yeni idare heyetine hitaben, derginin son durumu, mali hesapları hakkında oldukça değerli bir konuşma yapar. ( (Kardeşlik, Yerli Haberler Bağdat-1967)
Vasfi, 2 Şubat 1970 günü, Irak’ın dördüncü Cumhurbaşkanı el-Bekir’in 24 Ocak 1970 tarihindeki Irak Türkmenlerinin kültürel haklarının kabul ettiklerinin resmi açıklamalarına karşın, Türkmen teşekkür heyetinde yer alır.

Vasfi, Zaman zaman Ocağın idare heyetinden feragat etse de Kardeşlik Dergisinin Yazı İşleri Sekreterliğini 12 yıl süreyle yürütür. Vasfi, Sosyal içerikli konuları ihmal etmeden, Türk dili, Türkmen edebiyatı ve folkloru hakkında Türkçe makaleler yazar. Kimi makaleleri Arapça ve İngilizceden Türkçeye tercüme eder, kimini de Arapça yazar yayımlar. Vasfi, Bağdat radyosu Türkmence bölümünün ilklerine de imzasını atar, didaktik, eğlendirici aktüalite magazin türü programlar hazırlar.

Vasfi, diğer vatanperver Türkmen yetkili, yazar ve araştırmacılar gibi Baas partisinin baskılarına pabuç bırakmaz ancak Baas rejiminin Şubat 1977 tarihli 106 sayılı kararından sonra Kardaşlık Ocağı ve de dergisinden ayrılmak zorunda kalır. Diğer Türkmen meslektaşları gibi, ölüm fermanıyla yüzleşmemek için mecburen yurtdışına çıkar.
Vasfi, Türkmeneli Kültür ve edebiyatına bunca katkısından sonra, yine kendine yakışır bir şekilde Türkmeneli halkına ve de Türk dünyasına “ Irak Türklerinde Deyimler ve Atasözleri” başlığı altında paha biçilmez bir eser bırakır. Söz konusu eserin ikinci baskısı İstanbul-2001 tarihinde Kerkük Vakfı tarafında, zenginleştirilerek, resimli, birinci kalite kâğıda basılarak yeniden hayat bulur.

Vasfi, 18 Mart 2007 tarihinde vefat eder. Ankara’da Karşıyaka Mezarlığına defnedilir.

Türkçe, Arapça makalelerinden bir kaçı:

1. Kederli Yol / Öykü ( Kardeşlik Dergisi: Yıl:1, Mayıs-1961, S.1 - s.30. kalanı s.47

2.Yel Değirmenleri Ülkesinde (Kardeşlik Dergisi: Yıl:4, Ekim-1964, S.6,s.29

3.Bilginin Tükenmez Kaynağı. (Kardeşlik Dergisi: Yıl:6, Ağustos-1966, S.4 ,s.28

4.Gösteriş Düşkünleri. (Kardeşlik Dergisi: Yıl:7, Mayıs-Haziran-1967, S.1-2,s.39

5. El Müfredat Et-Türkiye fil’lehçe El’ Amiyye El Irakiye ( Irak Halk Dilinde Türk Kökenli Sözcükler) Kardeşlik Dergisi: Yıl:13 Şubat-Mart 1974, S.10-11,s.7 (Bölüm.1)

6..El Müfredat Et-Türkiye fil’lehçe El’ Amiyye El Irakiye (( Irak Halk Dilinde Türk Kökenli Sözcükler) Kardeşlik Dergisi: Yıl:14 Aralık 1974-Ocak 1975, S.8-9,s.10 (Son)
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  İhsan Doğramacı MiroslavStoch 0 316 02.04.11, 16:48:13
Last Post: MiroslavStochUsers browsing this thread: 1 Guest(s)