Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Taahhüdü İhlal Nedeniyle Şikayet Dilekçesi Örneği
#1
…İCRA MAHKEMESİ (CEZA) HAKİMLİĞİ’NEDAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


VEKİLİ :


SUÇ : Taahhüdü ihlal.


SUÇ TARİHİ :


KONU : Taahhüdünü ihlal eden borçlu-sanığın, HAPİS CEZASI ile tecziyesine karar verilmesi talebidir.


AÇIKLAMALAR :


1- Sanık borçlu hakkında …. sayılı takip dosyası ile icra takibine geçilmiştir ve takip kesinleşmiştir.


2- Daha sonra borçlu icra müdürü huzurunda ve/veya alacaklının muvafakatiyle borcunu muayyen müddetle ödemeyi taahhüt etmiş ancak haklı bir sebebi bulunmaksızın borcunu taahhüt ettiği tarihte ödememiştir. Bu husus icra dosyasında da sabittir.


3- İİK. nun 340. maddesini ihlal etmiş bulunan borçlunun tecziyesi için sayın mahkemenize başvurma zorunluluğumuz doğmuştur.H. NEDENLER : İİK madde 340 ve ilgili mevzuat


H. DELİLLER : …İcra Müdürlüğü’nün … sayılı icra takip dosyası ve diğer yasal deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Taahhüdünü ihlal eden borçlu sanığın hapsen tecziyesi ile masraf ve ücreti vekaletin kendisine tahmilini takdirlerinize vekaleten saygıyla arz ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Proforma Fatura Örneği Fatih Arslan 0 4,040 11.03.13, 16:08:40
Last Post: Fatih Arslan
  Sorumlu Müdür Sözleşmesi Örneği Fatih Arslan 0 608 10.03.13, 20:53:25
Last Post: Fatih Arslan
  İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 1 2,890 23.02.13, 21:15:53
Last Post: dilekceyaz
  Soyadı Değişikliği Davası Dilekçe Örneği HolyBomb 0 10,001 01.04.11, 18:49:31
Last Post: HolyBomb
  Sınav Notunun İptali Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 0 1,089 01.04.11, 18:49:21
Last Post: HolyBombUsers browsing this thread: 1 Guest(s)