Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tahliye Taahhüdünün Korkutarak Alınması Nedeniyle İptali İstemi Dilekçesi Örneği
#1
....... MAHKEMESİNE
DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : …/…/… Tarihli Tahliye Taahhüdünün Korkutularak Alınmasından Dolayı Tahliye Taahhüdünün İptaline İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-) Müvekkilim …, … yıldır davalının … adresinde bulunan bürosunda kiracıdır. Davalının bütün ısrarlarına rağmen bürodan işlerinin yoğunluğu nedeniyle çıkmak istemeyen müvekkilim …/…/… tarihinde davalının yanında getirdiği adamlarının tehdidiyle tahliye taahhüdünde bulunmak zorunda bırakılmıştır.

2-) Müvekkilimin kafasına tabanca dayayan davalının adamları, tahliye taahhüdünün imzalanmaması halinde onu öldüreceklerini söylemişlerdir. Müvekkilim ölüm korkusu altında tahliye taahhüdünü imzalamıştır.

3-) Bu nedenlerle …/…/… tarihli tahliye taahhüdünün iptaline ilişkin dava açma zorunlu hale gelmiştir.


HUKUKİ NEDENLER : 818 S. K. m. 30 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Tanık beyanları ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, …/…/… tarihli tahliye taahhüdünün iptaline karar verilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Proforma Fatura Örneği Fatih Arslan 0 4,037 11.03.13, 16:08:40
Last Post: Fatih Arslan
  Sorumlu Müdür Sözleşmesi Örneği Fatih Arslan 0 608 10.03.13, 20:53:25
Last Post: Fatih Arslan
  İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 1 2,890 23.02.13, 21:15:53
Last Post: dilekceyaz
  Soyadı Değişikliği Davası Dilekçe Örneği HolyBomb 0 10,001 01.04.11, 18:49:31
Last Post: HolyBomb
  Sınav Notunun İptali Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 0 1,089 01.04.11, 18:49:21
Last Post: HolyBombUsers browsing this thread: 1 Guest(s)