Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye İstemi Dilekçesi Örneği
#1
....... MAHKEMESİNE
DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-) Davalı …, mülkiyeti müvekkilim …’ye ait olan ve … adresinde bulunan dairede …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta halen aylık .... TL. kira ödemektedir.

2-) Davalı ile müvekkilim, …/…/… tarihli kira sözleşmesini imzaladıktan sonra, …/…/… tarihinde birlikte notere giderek bir tahliye taahhütnamesi imzalamışlar ve bu taahhütname gereğince davalı …/…/… tarihinde tam ve eksiksiz olarak kiralananı tahliye ederek müvekkilime teslim edeceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

3-) Ancak davalı, …/…/… tarihinde, tahliye taahhütnamesine rağmen kiralananı tahliye etmediği gibi, çekilen ihtarnameye de cevap vermemiştir. Bu nedenle hakkında icra takibi de başlatılan davalının, kiralananı tahliyesi için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.


HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. m. 269/b, 818 S. K. m. 250 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : …/…/… tarihli kira sözleşmesi, …/…/… tarihli tahliye taahhütnamesi, … İcra Müdürlüğünün …/… E. numaralı takip dosyası, tapu kayıtları, tanık beyanları ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının kiracı olarak oturmakta olduğu yukarıda belirtilen adreste bulunan daireyi tahliyesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Proforma Fatura Örneği Fatih Arslan 0 4,024 11.03.13, 16:08:40
Last Post: Fatih Arslan
  Sorumlu Müdür Sözleşmesi Örneği Fatih Arslan 0 605 10.03.13, 20:53:25
Last Post: Fatih Arslan
  İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 1 2,885 23.02.13, 21:15:53
Last Post: dilekceyaz
  Soyadı Değişikliği Davası Dilekçe Örneği HolyBomb 0 10,001 01.04.11, 18:49:31
Last Post: HolyBomb
  Sınav Notunun İptali Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 0 1,089 01.04.11, 18:49:21
Last Post: HolyBombUsers browsing this thread: 1 Guest(s)