Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi Örneği
#1
....... MAHKEMESİNE
DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : Tapu Kaydının Düzeltilmesi İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-) Müvekkilim, ... İli, ... İlçesi, ... Köyü sınırları içinde kain ve tapunun ... Ada, ... Parselde kayıtlı bulunan taşınmazın malikidir. Bulunan … m² genişliğindeki arazinin sınırları sabit olduğu halde yüzölçümü tapuda az gösterilerek … m² olarak kaydedilmiştir


2-) Adı geçen taşınmazın yüzölçümü … m² iken tapuya yanlışlıkla sadece … m² olarak yazılmıştır. Müvekkilim ait arazinin sınırları sabit olup değişmesi mümkün değildir. Buna rağmen yanlış yazılan gerçek yüzölçümü, mahallen yapılacak keşif sırasında uzman ekiplerce yapılacak olan ölçümlerle de açıkça ortaya çıkacaktır. Mahallen yapılacak keşif sırasında arazinin sınırlarını eskiden beri bilen bilirkişilerden oluşan tanık da dinleteceğiz.


3-) Ayrıca bu düzeltme talebimize davalı olarak gösterilen sınır komşularının da bir itirazı bulunmamaktadır. Müvekkilime ait arazinin sınırlarının sabit olmasına rağmen yüzey ölçüsüyle tapudaki kayıtlarda geçen ölçüsünün farklı olmasından dolayı, Medeni Kanunun hükümleri gereğince hatalı kaydın düzeltilmesi gerekmiştir.


4-) Bu nedenle, dava açılması zorunlu hale gelmiştir.


HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 1027 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Tapu kaydı, keşif ve bilirkişi raporu, mahalli bilirkişi beyanları, tanık beyanları ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, ... İli, ... İlçesi, ... Köyü sınırları içinde kain ve tapunun ... Ada, ... Parselde kayıtlı taşınmazın … m² olan yüzölçümü kaydının … m² olarak düzeltilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Proforma Fatura Örneği Fatih Arslan 0 4,031 11.03.13, 16:08:40
Last Post: Fatih Arslan
  Sorumlu Müdür Sözleşmesi Örneği Fatih Arslan 0 608 10.03.13, 20:53:25
Last Post: Fatih Arslan
  İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 1 2,888 23.02.13, 21:15:53
Last Post: dilekceyaz
  Soyadı Değişikliği Davası Dilekçe Örneği HolyBomb 0 10,001 01.04.11, 18:49:31
Last Post: HolyBomb
  Sınav Notunun İptali Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 0 1,089 01.04.11, 18:49:21
Last Post: HolyBombUsers browsing this thread: 1 Guest(s)