Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tapu Memurundan Tazminat İstemi Davası Dilekçesi Örneği
#1
....... MAHKEMESİNE
DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : Tapu Sicil Memuru’nun Hatalı İşlemlerinden Dolayı …TL. Tazminat İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-) Müvekkilim … adresindeki kullanılmaz halde bulunan … katlı müstakil evin malikidir. Bu taşınmaz müvekkilime babasından miras kalmış ve eski bir ev olduğu niçin kullanılmamakta boş olarak durmaktadır.


2-) Müvekkilim bu taşınmazı satmak amacıyla … ay önce Tapu Dairesine başvurmuştur. Ancak tapu kayıtlarında taşınmaz, …’ya kayıtlı görünmekte ve bu şahısta taşınmazı … ay önce …’ya sattığı anlaşılmaktadır.


3-) Üçüncü şahıs iyiniyetli olduğu için tapu tahsisini talep edemiyoruz. Tapu Sicil Memuru ortada hiçbir mahkeme ilamı olmaksızın müvekkilimin adını silip …’nın ismini yazması sonucu haklarımız gasbedilmiştir. İlgili makamlara başvurularımızdan olumlu bir sonuç alamadık.


HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 1007 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Tapu kaydı, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının, Tapu’daki satış tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte …TL. tazminat ödemeye mahkum edilmesine yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Proforma Fatura Örneği Fatih Arslan 0 4,034 11.03.13, 16:08:40
Last Post: Fatih Arslan
  Sorumlu Müdür Sözleşmesi Örneği Fatih Arslan 0 608 10.03.13, 20:53:25
Last Post: Fatih Arslan
  İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 1 2,890 23.02.13, 21:15:53
Last Post: dilekceyaz
  Soyadı Değişikliği Davası Dilekçe Örneği HolyBomb 0 10,001 01.04.11, 18:49:31
Last Post: HolyBomb
  Sınav Notunun İptali Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 0 1,089 01.04.11, 18:49:21
Last Post: HolyBombUsers browsing this thread: 1 Guest(s)