Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Taşıma Sözleşmesine Dayanan Alacağın Tahsili Davası Dilekçesi Örneği
#1
....... MAHKEMESİNE
DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : Müvekkilim ile Davalı Arasında Düzenlenen Nakliye Sözleşmesindeki, Fatura Tutanın Vadesinde Ödeme Yükümlülüğünün, Davalı Tarafından İhlal Edilmesi Sonucu Ortaya Çıkan …TL. Alacağın Tahsili İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-) Müvekkilim ile davalı arasında, …/…/… tarihinde, davalıya ait hammaddelerin taşınması konulu bir nakliye sözleşmesi imzalanmıştır

.

2-) Bu sözleşmeye göre. müvekkilim her … günde bir yapmış olduğu nakliye hizmetini fatura etmeyi, davalı da, fatura tarihinden itibaren … gün vadeli müşteri çekleri ile ödeme yapmayı taahhüt etmiştir. Sözleşme ile ayrıca, vadesinde yapılmayan ödemeler için aylık yüzde … vade farkı uygulanması kararlaştırılmıştır.


3-) Müvekkilim, sözleşmeden doğan bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına rağmen, faturalara karşılık davalı tarafından verilen çek çıkışları incelendiğinde, bunların her birinde … günlük vadeyi aşan çeklerin bulunduğu görülecektir. Çek çıkışlarında çek tutarlarının toplanmasında da bir takım hatalar mevcuttur.


5-) Yapılan sözlü uyarılardan sonuç alınamayınca müvekkilim davalıya noter aracılığı ile çektiği ihtarname ile, oluşan vade farkının kendisine ödenmesi talep etmiştir


HUKUKİ NEDENLER : 6762 S. K. m. 1, 8, 707, 692, 3095 S. K. m. 2 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Taraflar arasında imzalanan nakliye sözleşmesi, müvekkilim tarafından düzenlenen faturalar, taraflar arasında imzalanan çek çıkış belgeleri ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilimin, davalı ile arasındaki sözleşmeden doğan vade farkı alacağının, çek çıkış belgelerindeki hatalı hesaplamaların sonuçları düzeltildikten sonraki miktarı olan … TL. ' nin. dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile davalı tarafından ödenmesine , yargılama gideriyle avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Proforma Fatura Örneği Fatih Arslan 0 4,028 11.03.13, 16:08:40
Last Post: Fatih Arslan
  Sorumlu Müdür Sözleşmesi Örneği Fatih Arslan 0 606 10.03.13, 20:53:25
Last Post: Fatih Arslan
  İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 1 2,888 23.02.13, 21:15:53
Last Post: dilekceyaz
  Soyadı Değişikliği Davası Dilekçe Örneği HolyBomb 0 10,001 01.04.11, 18:49:31
Last Post: HolyBomb
  Sınav Notunun İptali Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 0 1,089 01.04.11, 18:49:21
Last Post: HolyBombUsers browsing this thread: 1 Guest(s)