Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Taşınmaza Yapılan Tecavüzün Önlenmesi İstemi Dilekçe Örneği
#1
...... MAHKEMESİNE
DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : Taşınmaza Yapılan Tecavüzün Kaldırılması İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-) Mülkiyeti müvekkilime ait ... İli, … İlçesi, … mahallesindeki, tapunun … Ada, … Parselde kayıtlı bulunan, inşaatı henüz tamamlanmamış iskan ruhsatı, yapı kullanma izni olmayan daireye davalı, … ay kadar önce, hiçbir başvuru ve müvekkilin izni olmaksızın, sözlü ve yazılı herhangi bir kira sözleşmesine de dayanmadan yerleşmiştir.

2-) Olayı öğrenmemiz üzerine davalı ile temas kurulmuş, işgale son vermesi daireyi boşaltması kendisinden istenerek, aksi taktirde kanuni yollara başvurulacağı ihtar olunmuştur. Ancak davalı, işgale son vermediği gibi, kendisini buradan kimsenin atamayacağını tehdit eder bir şekilde ifade etmiştir.

3-) Bu nedenle, dava açılması zorunlu hale gelmiştir.


HUKUKİ NEDENLER : 3091 S. K. m. 3 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Keşif, tanık beyanları ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, mülkiyeti müvekkilime ait olan taşınmazı haksız olarak işgal eden davalının taşınmazdan tahliyesi ile taşınmazın boşaltılarak tarafımıza teslimine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Proforma Fatura Örneği Fatih Arslan 0 4,035 11.03.13, 16:08:40
Last Post: Fatih Arslan
  Sorumlu Müdür Sözleşmesi Örneği Fatih Arslan 0 608 10.03.13, 20:53:25
Last Post: Fatih Arslan
  İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 1 2,890 23.02.13, 21:15:53
Last Post: dilekceyaz
  Soyadı Değişikliği Davası Dilekçe Örneği HolyBomb 0 10,001 01.04.11, 18:49:31
Last Post: HolyBomb
  Sınav Notunun İptali Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 0 1,089 01.04.11, 18:49:21
Last Post: HolyBombUsers browsing this thread: 1 Guest(s)