Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tazminat Davası Bina Malikinin Sorumluluğu Dilekçesi Örneği
#1
... HUKUK MAHKEMESİNE
DAVACI :


DAVACI VEKİLİ :


DAVALI :DAVA KONUSU : Maddi tazminata hükmedilmesi istemidir.


OLAYLAR :


1-) Davalı ...'nin, .. katta bulunan evinin balkonundan kopan beton parçası müvekkilimin, yoldan geçmekte olduğu sırada üzerine düşerek yaralanmasına sebep olmuştur.


2-) Komşular olayı görmeleri üzerine müvekkilimi acilen ... hastanesine yetiştirmişlerdir. Müvekkilimin kaldırıldığı ... hastanesinde iki defa geçirdiği ameliyat ve diğer tedavi masrafları olarak …TL para ödemiştir.Müvekkilimin sahip olduğu internet cafe hastanede kaldığı süre olan 1 ay boyunca kapalı kalmış olup, yaklaşık ...TL. zararı olmuştur.


4-) Müvekkilimin yoldan geçmekte olduğu sırada davalıya ait taşınmazdan kopan beton parçasının düşmesi nedeniyle yukarda belirttiğimiz toplam ...TL. maddi zarar dolayısıyla manevi tazminat talebim saklı kalmak kaydıyla iş bu davayı açma zorunluluğumuz doğmuştur.


HUKUKİ SEBEPLER : Borçlar Kanunu m. 58, Medeni Kanun, Hukuk Usulü

Muhakemeleri Kanunu ve ilgili mevzuat


HUKUKİ DELİLLER : … hastanesinden almış olduğumuz raporlar ve hastaneye yapmış olduğumuz ödemelere ilişkin faturalar, davalıya ait tapu kayıtları, keşif ve ilgili her türlü hukuki deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla davalı ...'nin ..., YTL.'yi olay tarihinden itibaren işleyecek olan kanuni faiziyle ödemeye mahkum edilmesine ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. …/…/…Davacı Vekili

Av.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Proforma Fatura Örneği Fatih Arslan 0 4,025 11.03.13, 16:08:40
Last Post: Fatih Arslan
  Sorumlu Müdür Sözleşmesi Örneği Fatih Arslan 0 605 10.03.13, 20:53:25
Last Post: Fatih Arslan
  İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 1 2,886 23.02.13, 21:15:53
Last Post: dilekceyaz
  Soyadı Değişikliği Davası Dilekçe Örneği HolyBomb 0 10,001 01.04.11, 18:49:31
Last Post: HolyBomb
  Sınav Notunun İptali Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 0 1,089 01.04.11, 18:49:21
Last Post: HolyBombUsers browsing this thread: 1 Guest(s)