Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Temyiz Dilekçesi Örneği İdare
#1
DANIŞTAY …. DAİRE BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE

… İdare Mahkemesi Başkanlığına
TEMYİZ EDEN

DAVACI :


VEKİLİ :


KARŞI TARAF (DAVALI) :…Belediye Başkanlığı


TEMYİZ OLUNAN

KARAR : … Bölge İdare Mahkemesinin …/…/…. Gün ve E…../……K sayılı kararı


TEBLİĞİ TARİHİ :


TEMYİZ TARİHİ :


KONU :…İdare mahkemesinin ………….ya ilişkin hükmünün temyiz incelemesi istemini kapsamaktadır.


AÇIKLAMALARIMIZ :SONUÇ VE İSTEM : Açıkladığımız nedenler ve dosyanın re’sen incelenmesi sonucunda ortaya çıkacak nedenler dikkate alınarak ….İdare Mahkemesinin davanın reddine ilişkin kararının bozulmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ederim.…./…/……TEMYİZ EDEN DAVACI VEKİLİ

Av.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Proforma Fatura Örneği Fatih Arslan 0 4,029 11.03.13, 16:08:40
Last Post: Fatih Arslan
  Sorumlu Müdür Sözleşmesi Örneği Fatih Arslan 0 607 10.03.13, 20:53:25
Last Post: Fatih Arslan
  İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 1 2,888 23.02.13, 21:15:53
Last Post: dilekceyaz
  Soyadı Değişikliği Davası Dilekçe Örneği HolyBomb 0 10,001 01.04.11, 18:49:31
Last Post: HolyBomb
  Sınav Notunun İptali Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 0 1,089 01.04.11, 18:49:21
Last Post: HolyBombUsers browsing this thread: 1 Guest(s)