Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vasi Atanması Kararının İptali İstemi Dilekçesi Örneği
#1
....... MAHKEMESİNE
DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : Vasi Atama Kararının Kanuna Aykırılığı Sebebiyle İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-) Müvekkilim, .../.../... tarihinde, davalının, ...’nin vasisi olarak atandığını öğrenmiş bulunmaktadır.


2-) Oysa vasi atanan davalının, medeni kanun hükümlerince ve ... nedeniyle vasi olarak atanması kanuna aykırıdır.


4-) Bu nedenle, vasi atama kararının iptali için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.


HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 422 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Vasi atanma kararı, tanık beyanı ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının, ...’nin vasisi olarak atanması kararının iptaline, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Proforma Fatura Örneği Fatih Arslan 0 4,030 11.03.13, 16:08:40
Last Post: Fatih Arslan
  Sorumlu Müdür Sözleşmesi Örneği Fatih Arslan 0 607 10.03.13, 20:53:25
Last Post: Fatih Arslan
  İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 1 2,888 23.02.13, 21:15:53
Last Post: dilekceyaz
  Soyadı Değişikliği Davası Dilekçe Örneği HolyBomb 0 10,001 01.04.11, 18:49:31
Last Post: HolyBomb
  Sınav Notunun İptali Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 0 1,089 01.04.11, 18:49:21
Last Post: HolyBombUsers browsing this thread: 1 Guest(s)