Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vasinin Görevden Alınması İstemi Dilekçesi
#1
....... MAHKEMESİNE
DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : Vasinin Görevden Alınmasına Karar Verilmesi İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-) Müvekkilim müvekkil temyiz kudretine haiz ancak henüz reşit olmayan, vesayet altında bir kişi, davalı ise vasisidir. Ancak Medeni Kanun’un kendisine verdiği görevi yerine getirmemektedir.


2-) Bu konuda kendisi birçok kez uyarılmış olmasına rağmen durumda hiçbir değişiklik olmamıştır


3-) Bu nedenle, vasinin görevden alınması için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.


HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 484 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Vesayet dosyası, rapor, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, vasi ...’nin vasilik görevinden alınmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 1 2,890 23.02.13, 21:15:53
Last Post: dilekceyaz
  Sınav Notunun İptali Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 0 1,089 01.04.11, 18:49:21
Last Post: HolyBomb
  Sıra Cetveline İtiraz Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 0 2,419 01.04.11, 18:49:05
Last Post: HolyBomb
  Sıra Cetvelinin Düzeltilmesi İstemi Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 0 1,407 01.04.11, 18:49:00
Last Post: HolyBomb
  Sigortalılığın Tespiti Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 0 1,587 01.04.11, 18:48:39
Last Post: HolyBombUsers browsing this thread: 1 Guest(s)