Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vasiyetin İptali Davası Dilekçesi Örneği
#1
… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : Murisin vasiyetnamesinin iptaline karar verilmesi isteminden

ibarettir.


AÇIKLAMALAR :


1- Davacı müvekkilin babasının vefatıyla …/…/… tarihinde açıklanan vasiyetnamesi, vasiyetnamenin şartlarına uygun olmayıp birçok hatalarla dolu ve hukuka aykırı bulunduğundan iptali gerekmektedir.


2- Müvekkilin babası vasiyeti düzenlediği tarihte temyiz kudretinden yoksundur. Hastane kayıtlarında da bu durum tespitlidir. Vasiyetname içeriği de bu iddiamızı doğrulamaktadır.


3- Bu nedenlerle anılı vasiyetnamenin iptali için sayın mahkemenize başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.


HUKUKİ NEDENLER : Türk Medeni Kanunu, HUMK ve diğer yasal nedenler.


HUKUKİ DELİLLER : Veraset İlamı, Nüfus kayıtları, Hastane kayıtları , doktor

raporları ve reçeteleri , …/…/…tarihli vasiyetname, tanık

beyanları, …. Sulh Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih

ve…./….E sayılı tereke dosyası ve diğer yasal deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Açıkladığımız ve yargılama esnasında re’sen göz önüne alınacak nedenlerle kanuna aykırı vasiyetnamenin iptaline karar verilmesini, saygıyla müvekkil adına arz ve talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Proforma Fatura Örneği Fatih Arslan 0 4,051 11.03.13, 16:08:40
Last Post: Fatih Arslan
  Sorumlu Müdür Sözleşmesi Örneği Fatih Arslan 0 608 10.03.13, 20:53:25
Last Post: Fatih Arslan
  İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 1 2,890 23.02.13, 21:15:53
Last Post: dilekceyaz
  Soyadı Değişikliği Davası Dilekçe Örneği HolyBomb 0 10,003 01.04.11, 18:49:31
Last Post: HolyBomb
  Sınav Notunun İptali Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 0 1,090 01.04.11, 18:49:21
Last Post: HolyBombUsers browsing this thread: 1 Guest(s)