Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vergi Cezasının İptali Davası Dilekçesi Örneği
#1
… VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINADAVACI :


VEKİLİ :


DAVA KONUSU : … yılına ait …TL. tutarındaki cezalı gelir vergisi


İHBARNAMELER : .../…/…gün ve…..sayılı ihbarname

…/…/… gün ve ….sayılı karar


TEBLİĞİ TARİHİ :…/…/…. gün ve ….sayılı kararVERGİ SİCİL NO : …


KONU : … yılına ait gelir vergisi tahakkukunda yapılan hesap hatası sonucu ortaya çıkan miktar fazlasının iadesi istemidir.


AÇIKLAMALAR :


… yılına ait gelir vergisi tahakkukunda yapılan hesap hatası sonucu Müvekkil

üzerine… TL. fazla vergi tarh edilmiştir.Bu hususa ilişkin …Vergi Dairesi Müdürlüğünün …/…/…. gün ve ….. sayılı kararının Müvekkile tebliği üzerine düzeltme isteminde bulunduk. Ancak yapılan hatanın düzeltilmesi isteğimiz reddedildi.


Oysa yapılmış olan matrah hatası Vergi Usul Kanunda belirtilen hesap

hatalarındandır. Hesaplar incelendiğinde hata görülecektir ve düzeltilmesi mümkündür.H. NEDENLER :Vergi Usul Kanunun 117.maddesi ve ilgili yasal mevzuatH. DELİLLER :Müvekkil Ticari defter ve kayıtları, ihbarnameler ve ikamesi mümkün her türlü yasal delil.SONUÇ VE İSTEM :Vergi dairesinin kararının bozulmasına, düzeltme isteğimizin kabulü ile fazla alınan verginin iadesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla müvekkil adına arz ve talep ederim . …/…/….DAVACI VEKİLİ
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Proforma Fatura Örneği Fatih Arslan 0 4,032 11.03.13, 16:08:40
Last Post: Fatih Arslan
  Sorumlu Müdür Sözleşmesi Örneği Fatih Arslan 0 608 10.03.13, 20:53:25
Last Post: Fatih Arslan
  İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 1 2,889 23.02.13, 21:15:53
Last Post: dilekceyaz
  Soyadı Değişikliği Davası Dilekçe Örneği HolyBomb 0 10,001 01.04.11, 18:49:31
Last Post: HolyBomb
  Sınav Notunun İptali Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 0 1,089 01.04.11, 18:49:21
Last Post: HolyBombUsers browsing this thread: 1 Guest(s)