Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Yargılamanın Yenilenmesi Dilekçesi Örneği (İdare Mahkemesi)
#1
....... MAHKEMESİNE
DAVALI :


VEKİLİ :


DAVACI :


KONU : Mahkeme Kararının Yargılamanın Yenilenmesi Yoluyla Ortadan Kaldırılarak Yeniden Karar Verilmesi İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-) Davacı, mahkemenizin …/… E., …/… K. sayılı davalı ile görülen bir dava açmış, bu dava davacı lehine sonuçlanmış ve bu karar …/…/… tarihinde kesinleşmiştir.


2-) Daha sonra öğrenmemiz sonucu dava konusuyla ilgili bilirkişi raporu, davacının bilirkişi adına menfaat sağlaması nedeniyle müvekkilim aleyhine sonuçlanmıştır.


3-) Bu nedenle, gerçeğe aykırı olan bilirkişi raporuna göre yapılan yargılamanın yenilenmesi zorunlu hale gelmiştir.


HUKUKİ NEDENLER : 2577 S. K. m. 53 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Dava dosyası, bilirkişi raporu ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, yargılamanın yenilenmesine, adı geçen kararın kaldırılarak davanın reddine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davalı Vekili

Av.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Proforma Fatura Örneği Fatih Arslan 0 4,031 11.03.13, 16:08:40
Last Post: Fatih Arslan
  Sorumlu Müdür Sözleşmesi Örneği Fatih Arslan 0 608 10.03.13, 20:53:25
Last Post: Fatih Arslan
  İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 1 2,888 23.02.13, 21:15:53
Last Post: dilekceyaz
  Soyadı Değişikliği Davası Dilekçe Örneği HolyBomb 0 10,001 01.04.11, 18:49:31
Last Post: HolyBomb
  Sınav Notunun İptali Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 0 1,089 01.04.11, 18:49:21
Last Post: HolyBombUsers browsing this thread: 1 Guest(s)